Spring News

BreakingNews : ประธาน กกต.เคาะวันเลือกตั้ง 24 มี.ค.62 [คลิป]

23 ม.ค. 2562 เวลา 9:31 น.

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติเสียงข้างมากกำหนดการจัดการเลือกตั้งทั่วไป ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 โดยให้เหตุผลเป็นช่วงเวลาเหมาะสม ไม่กระทบความพร้อมของผู้ที่เกี่ยวข้อง

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. แถลงข่าวถึงการกำหนดวันเลือกตั้งภายหลังจากมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งออกมาอย่างเป็นทางการในวันนี้ ว่า ... กกต. มีมติเสียงข้างมากกำหนดวันเลือกตั้ง เป็นวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ซึ่งหลังจากนี้ จะมีกำหนดการดำเนินการเปิดรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ส.ส. ทั้งแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อ โดยให้พรรคการเมืองส่งรายชื่อที่จะเสนอเป็นนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 4 ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2562 และจะประกาศรายชื่อผู้สมัคร ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร จะมีขึ้นในวันที่ 4 ถึง 16 มีนาคม 2562 และการลงคะแนนนอกเขตจะมีขึ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2562 ส่วนสถานที่รับสมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต นั้น ผู้อำนวยการ กกต.ประจำเขตจะประกาศภายใน 3 วัน นับตั้งแต่ กกต. ประกาศวันเลือกตั้งในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งจะมีประกาศในวันพรุ่งนี้

ประธาน กกต. ยังยืนยันถึงเหตุผลที่เลือกวันที่ 24 มีนาคม 2562 เป็นวันจัดการเลือกตั้ง เนื่องจาก มีความเหมาะสมและไม่กระทบความพร้อมของผู้ที่เกี่ยวข้อง และไม่ขัดข้อง หากองค์กรต่างประเทศจะขอเข้ามาสังเกตการเลือกตั้ง

 

BreakingNews : ประธาน กกต.เคาะวันเลือกตั้ง 24 มี.ค.62 [คลิป]

ส่วนวันประกาศผลเลือกตั้งนั้น ยังไม่เป็นที่แน่ชัด แต่หากเป็นวันเดิมที่คาดการณ์ไว้ คือ วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ก็ไม่ถือว่าเป็นเวลาที่กระชั้นชิด จนอาจปล่อยผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติเข้าไปมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีตามที่หลายฝ่ายกังวล

ส่วนการที่ผู้สมัครบางพรรคติดป้ายหาเสียงในขณะนี้ ประธาน กกต. ระบุว่า เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เพราะ กกต. จะต้องกำหนดสถานที่ ขนาด และจำนวนของป้ายก่อน ซึ่ง กกต. จะได้ตักเตือนไปยังพรรคการเมืองต่อไป สำหรับพรรคที่ยังไม่สามารถส่งผู้สมัคร ส.ส.ได้นั้น พรรคก็สามารถดำเนินการตามกฎหมายให้เรียบร้อย เพื่อให้สามารถส่งผู้สมัครได้ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น จะต้องจัดตั้งสาขาพรรคให้เรียบร้อยจนถึงวันรับสมัครเป็นต้น

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด