ไทย - เวียดนาม กระชับสัมพันธ์ มุ่งร่วมมือเศรษฐกิจและความมั่นคง เน้นเกื้อกูลผลประโยชน์ร่วมกัน

24 ม.ค. 2562 เวลา 1:48 น.

พล.อ.ประวิตร เยือนเวียดนามพบประธานาธิบดี เหวียน ฝู จ่อง พร้อมประสานความร่วมมือผลักดันเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า เมื่อ 23 ม.ค. 62 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ ได้เดินไปเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ( วน. ) อย่างเป็นทางการ โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและมีมิตรไมตรียิ่ง

ซึ่ง พล.อ.ประวิตร พร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมคำนับ นายเหวียน ฝู จ่อง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ ทำเนียบประธานาธิบดี กรุงฮานอย โดย พล.อ.ประวิตร’ ได้กล่าวแสดงความยินดี กับ นายเหวียน ฝู จ่อง ที่ได้รับตำแหน่ง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามควบคู่กัน ทั้งสองฝ่ายได้กล่าวชื่นชมความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดยาวนานและความก้าวหน้าในกิจกรรมต่างๆ ผ่านกลไกการประชุมทวิภาคีระดับต่างๆ โดยเฉพาะความร่วมมือทางทหารที่มีพัฒนาการจากกิจกรรมต่างๆร่วมกันมากขึ้น พร้อมกันนี้ ได้หารือถึงการเพิ่มพูนความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งด้านความมั่นคงและด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะด้านแรงงาน ด้านการประมง และการส่งออกสินค้าประเภทรถยนต์ ซึ่งทั้งสองฝ่ายพร้อมให้ความร่วมมือกัน เพื่อผลักดันเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคงและเกื้อกูลกัน

ไทย - เวียดนาม กระชับสัมพันธ์ มุ่งร่วมมือเศรษฐกิจและความมั่นคง เน้นเกื้อกูลผลประโยชน์ร่วมกัน

ในโอกาสนี้ พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวย้ำถึงความพร้อมในการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี 62 โดย รองนายกรัฐมนตรี เน้นย้ำนโยบาย การก้าวไปข้างหน้าด้วยกันของสมาชิก เพื่อสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และมองไปสู่อนาคต ที่เน้นความสมดุลร่วมกัน โดยเสาประชาคมการเมืองและความมั่นคง จะเน้นส่งเสริมการบริหารจัดการชายแดน ความเป็นแกนกลางของอาเซียนและส่งเสริมความร่วมมือทางทะเลอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งรัฐบาลไทย จะให้ความสำคัญกับการผลักดันความร่วมมือในการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ( IUU Fishing ) ที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล เศรษฐกิจและความมั่นคงของภูมิภาคร่วมกัน

ไทย - เวียดนาม กระชับสัมพันธ์ มุ่งร่วมมือเศรษฐกิจและความมั่นคง เน้นเกื้อกูลผลประโยชน์ร่วมกัน

นายเหวียน ฝู จ่อง ได้กล่าวแสดงความขอบคุณไทย ที่สนับสนุนและเลือกเยือนเวียดนามเป็นลำดับแรกซึ่งจะเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างกันให้มากขึ้นในปี 62 พร้อมทั้งได้กล่าวชื่นชมรัฐบาลไทย ที่พยายามแก้ปัญหาสำคัญๆของชาติจนประสบผลสำเร็จ โดยเฉพาะการแก้ปัญหา IUU พร้อมกล่าวย้ำว่า ไทยมีบทบาทสำคัญในอาเซียน ซึ่งเวียดนามพร้อมให้การสนับสนุน และเชื่อว่าการเป็นประธานอาเซียนของไทย จะสามารถขับเคลื่อนพัฒนาความร่วมมือของอาเซียนไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน ซึ่งมีความสำคัญต่อเวียดนามในการรับหน้าที่ประธานอาเซียนต่อจากไทยในปี 63

ไทย - เวียดนาม กระชับสัมพันธ์ มุ่งร่วมมือเศรษฐกิจและความมั่นคง เน้นเกื้อกูลผลประโยชน์ร่วมกัน

ต่อจากนั้น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เดินทางไปเยี่ยมคำนับ พล.อ.โง ซวน หลิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเวียดนาม ณ กระทรวงกลาโหม ทั้งสองฝ่ายได้ประชุมหารือกัน โดยต่างชื่นชมความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารระหว่าง กันที่มีความใกล้ชิดแน่นแฟ้นมากขึ้น โดยเฉพาะในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา มีพัฒนาการความร่วมมือกันของกองทัพเรือและกองทัพอากาศทั้งสองประเทศมากขึ้น โดยการส่งเสริมความเชื่อมั่นและไว้ใจกันจากการแลกเปลี่ยนการเยือนและความร่วมมือในการฝึก ศึกษาร่วมกันที่ผ่านมา

ไทย - เวียดนาม กระชับสัมพันธ์ มุ่งร่วมมือเศรษฐกิจและความมั่นคง เน้นเกื้อกูลผลประโยชน์ร่วมกัน

ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน ในการเพิ่มความร่วมมือกันมากขึ้น ในการดูแลแก้ปัญหาการทำประมงรุกน่านน้ำระหว่างกัน โดยจะให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมายและไม่ใช้ความรุนแรงต่อกัน ด้านความร่วมมือกันด้านการต่อต้านการก่อการร้าย กำหนดให้มีการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญและข่าวสารร่วมกัน โดยประสานงานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานมากขึ้น ทั้งนี้ความร่วมมือด้านอื่นๆที่เห็นชอบร่วมกัน ขอให้ขยายผลนำไปสู่การจัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่างกัน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติร่วมกันต่อไป ทั้งนี้ พล.อ.โง ซวน หลิก ได้กล่าวย้ำว่า กระทรวงกลาโหมเวียดนามพร้อมให้การสนับสนุนการเป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม อาเซียนของไทย

ไทย - เวียดนาม กระชับสัมพันธ์ มุ่งร่วมมือเศรษฐกิจและความมั่นคง เน้นเกื้อกูลผลประโยชน์ร่วมกัน

พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวย้ำตอนท้ายว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย IUU ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญร่วมกันของภูมิภาคที่ต้องอาศัยความร่วมมือกันแก้ปัญหา โดยในการประชุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม อาเซียน ( ADMM ) จะผลักดันเอกสารเพื่อการหารือถึง การทำประมงผิดกฎหมาย ผลกระทบด้านความมั่นคงและบทบาทของฝ่ายทหารในการแก้ปัญหา ซึ่งไทยพร้อมให้การสนับสนุนและแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกันเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของภูมิภาค

ไทย - เวียดนาม กระชับสัมพันธ์ มุ่งร่วมมือเศรษฐกิจและความมั่นคง เน้นเกื้อกูลผลประโยชน์ร่วมกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด