Spring News

งานวิจัยชี้ เด็กเจอฝุ่นพิษ มีความเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้า

30 ม.ค. 2562 เวลา 8:24 น. 6

งานวิจัยล่าสุดชี้ เด็กที่เติบโตมาในพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศ มีความเสี่ยงจะพัฒนาโรคซึมเศร้าก่อนอายุ 18 ปี

วารสารวิจัยจิตเวชของอังกฤษ เผยแพร่ผลการวิจัยข้อมูลจากกลุ่มเด็กในกรุงลอนดอนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศโดยเน้นที่ความอันตรายที่มีต่อวัยรุ่น พบว่าเด็กอายุราว 12 ปีที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูงสุด มีความเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้า 3 ถึง 4 เท่าก่อนอายุ 18 ปี เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลของเด็กที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศน้อยที่สุด

การวิจัยดังกล่าวได้รวบรวมข้อมูลประวัติสุขภาพจิตของครอบครัว ระดับรายได้ และพฤติกรรมการสูบบุหรี่  นอกจากนี้ยังได้ศึกษาปัจจัยระดับความวิตกกังวลและโรคสมาธิสั้น แต่พบว่าสองปัจจัยนี้ไม่มีความเชื่อมโยงกับระดับมลพิษทางอากาศ

ที่ผ่านมา มีการวิจัยผลกระทบต่อสุขภาพจิตจากมลพิษทางอากาศน้อยมาก งานวิจัยในผู้ใหญ่กลับส่งผลไม่ตรงกัน แม้ว่าจะมีหลักฐานว่ามลพิษทางอากาศส่งผลให้ระดับเชาวน์ปัญญาลดลงก็ตาม

นักวิจัยระบุว่าเด็กและวัยรุ่นมีความเสี่ยงสูงเพราะสมองยังอยู่ระหว่างพัฒนาการ ฮอร์โมนกำลังมีการเปลี่ยนแปลง และสารพิษในอากาศนั้นเล็กพอที่จะสามารถข้ามแนวกั้นเลือดและสมอง ซึ่งมีความเชื่อมโยงระหว่างการอักเสบในสมองและการพัฒนาอาการของโรคซึมเศร้า

ด้านนักวิชาการจากองค์กร เฟรนด์สออฟเอิร์ธ (Friends of Earth) ระบุว่าการค้นพบครั้งนี้เป็นเรื่องที่น่าตกใจและน่าเศร้าอย่างแท้จริง และเป็นการแสดงให้เห็นว่ามีความจำเป็นแค่ไหนที่วิกฤติสาธารณสุขนี้จะต้องได้รับการแก้ไข ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรการกุศลด้านสุขภาพระบุว่าการจัดการของรัฐบาลอังกฤษนั้นยังไม่เพียงพออย่างมาก ต้องมีการออกนโยบายอากาศสะอาดที่ครอบคลุม รวมถึงการลดปริมาณยานพาหนะที่ปล่อยมลพิษอย่างรวดเร็ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด