เลือกตั้ง 62 : รองโฆษกทษช. ย้ำความล้มเหลวรัฐบาล คสช.

31 ม.ค. 2562 เวลา 3:49 น.

ทษช. ย้ำความล้มเหลวรัฐบาล คสช. ปัญหาคอรัปชั่นพุ่งพรวด ความเหลื่อมล้ำตกต่ำสุดขีด ยอดคนตายเกลื้อนถนน ติดอันดับ 1 ของโลก นโยบายไทยแลนด์ 4.0 คว่ำไม่เป็นท่า

น.ส.อรุณี กาสยานนท์ รองโฆษกพรรคไทยรักษาชาติ กล่าวว่า ผลสำรวจภาพลักษณ์การคอรัปชั่น โดยองค์กรเพื่อความโปร่งใส (ทีไอ) ในปี 2018 อันดับของไทยแย่ลงจากอันดับ 96 เป็น 99 และยังมีการจัดลำดับขีดความก้าวหน้าทางสังคม (Social Progress Index 2018 ) ซึ่งไทยตกลงมาอยู่อันดับที่ 71 เดิมอันดับที่ 64 จาก 147 ประเทศ สาเหตุมาจากความปลอดภัยในชีวิตและมีอัตราการเสียชีวิตบนท้องถนน สูงสุดเป็นอันดับ 1 ของโลก ซึ่งสวนทางกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพราะไทยมีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือและใช้เฟสบุ๊ก ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก

ทั้งนี้จากผลสำรวจดังกล่าวจะเห็นได้ว่าแม้ความก้าวหน้าของคนไทยทางเทคโนโลยีจะเพิ่มสูงขึ้นมาก โดยประชาชนในเขตเมืองใช้อินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสาร การติดตามข่าวสาร ทางการเมือง การทำธุรกรรมทางการเงิน และข่าวสารอื่นๆ แต่สามารถสะท้อนได้ว่า เป็นการกระจุกตัวของคนในเมืองเท่านั้น “ช่องว่างดิจิทัล” (Digital Divide) ในการเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระหว่างคนในเมืองกับชนบทกับมีสูงถึง เกือบ 47 % ซึ่งสะท้อนถึงความเหลื่อมล้ำทางสังคม

น.ส.อรุณี กล่าวอีกว่า รัฐบาลประกาศมาตลอดว่าประเทศไทยจะเป็น "ไทยแลนด์ 4.0" แต่ในความเป็นจริงกลับสวนทาง รัฐไม่ได้มีการจัดสรรโครงข่ายให้กระจายตัว เพื่อรองรับความเติบโตทางเทคโนโลยีและยังตอกย้ำกับแนวคิดการออกกฎหมายด้วยการออกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เรื่องวิธีการหาเสียงเลือกตั้ง กลับดูถอยหลังเป็น “ประเทศไทย 2.0“

อย่างไรก็ตามเรื่องสำคัญคือ เรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เรื่องยาเสพติด ที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งน่าจะเป็นตัวสะท้อนสำคัญ ที่ทำให้ลำดับในความก้าวหน้าทางสังคมของเราถอยลง จึงอยากรัฐบาลตระหนัก ใน 2 เรื่องนี้ให้มากๆเพื่อความก้าวหน้าทางสังคมของเราจะได้ดีขึ้นและเจริญไปควบคู่กับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปทุกวัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด