กรมฝนหลวงฯ ระดมพล 10 หน่วยสู้ภัยแล้ง-ไฟป่า-หมอกควัน

31 มี.ค. 2562 เวลา 10:45 น.

กรมฝนหลวงพร้อมทำฝนเทียมแก้ปัญหาฝุ่นละออง ที่มีผลต่อสุขภาพประชาชนภาคเหนือ ขณะเดียวกันก็เร่งเติมน้ำในพื้นที่การเกษตร ให้กับเกษตรกรที่เริ่มขาดแคลนน้ำในหน้าแล้ง

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวว่า ในพื้นที่ภาคเหนือ คุณภาพอากาศยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในทุกจังหวัด และพบมีจุดความร้อนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งภายในประเทศและพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้าน ส่งผลให้ฝุ่นละอองในอากาศมีปริมาณหนาแน่นมากขึ้น ซึ่งผลการตรวจสภาพอากาศยังไม่เข้าเงื่อนไขการปฏิบัติการฝนหลวง หน่วยปฏิบัติการฯ จ.เชียงใหม่ และ พิษณุโลก จึงขอติดตามสภาพอากาศระหว่างวันก่อน

แต่หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงทั้ง 10 หน่วย จะเร่งปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ไฟป่า หมอกควัน พายุลูกเห็บ การเติมน้ำให้แหล่งน้ำ และพื้นที่ลุ่มรับน้ำในทุกพื้นที่ทันที เมื่อสภาพอากาศเหมาะสม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด