เลือกตั้ง 62 : จาตุรนต์ ฉะ กกต.ชุดปัจจุบันไม่เป็นที่เชื่อถือของสังคม

08 เม.ย. 2562 เวลา 12:06 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตผู้สมัครสส.ของพรรคไทยรักษาชาติ ได้โพสต์เฟซบุ๊กแฟนเพจ Chaturon Chaisang ชี้แจงเหตุผลแต่ละประเด็นที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. แสดงพฤติกรรม และส่งผลให้เริ่มไม่เป็นที่น่าเชื่อถือของสังคม 12 ข้อ โดยเริ่มจากการอธิบาย เกี่ยวกับข้อเท็จจริงกรณีที่ได้ทวิตข้อความแล้ว กกต. ออกแถลงการชี้แจงว่า"ข่าวคลาดเคลื่อนต่อความเป็นจริง" และเตรียมดำเนินคดี โดยมีเนื้อหาดังนี้

เห็นกกต.ออกมาชี้แจงเหตุผลที่ดำเนินคดีข้อหาหมิ่นประมาทกับผู้ที่วิจารณ์กกต.พร้อมทั้งมีการเอาตัวอย่างข้อความที่ผมทวีตวิจารณ์เรื่องนี้โดยกกต.ได้คาดข้อความทับเป็นสีแดงว่า "ข่าวคลาดเคลื่อนต่อความเป็นจริง" ผมจึงจำเป็นต้องชี้แจงเรื่องนี้เพิ่มเติม

ทำไมผมจึงบอกว่ากกต.ไม่เป็นที่เชื่อถือของสังคม จะขอยกตัวอย่างให้เห็นดังนี้ครับ

1.กกต.ชุดนี้มีที่มาที่ไม่เป็นไปตามกระบวนการตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ แต่มาโดยการแทรกแซงของคสช. ที่เห็นได้ชัดคือตั้งแต่คสช.ปลดกรรมการกกต.บางคนออกจากตำแหน่งเป็นต้นมา กกต.ชุดนี้จึงไม่ใช่องค์กรอิสระมาตั้งแต่ต้นและนับแต่นั้นมาก็ไม่เคยเป็นอิสระจากคสช.อีกเลยเนื่องจากคสช.จะปลดกกต.คนใดหรือทั้งหมดเสียเมื่อใดก็ได้

2.มักมีข่าวทำนองว่าผู้นำคสช.และผู้นำรัฐบาลมอบเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้กกต.ไปทำอยู่บ่อยๆ กกต.ก็ไม่เคยทักท้วงว่ามอบไม่ได้ สั่งไม่ได้ เท่ากับยอมรับว่ากกต.พร้อมทำตามคำสั่งของคสช.และรัฐบาล

3.ที่ผ่านมาคสช.ได้ออกคำสั่งที่มีผลเป็นการแก้กฎหมายเกี่ยวกับพรรคการเมืองและการเลือกตั้งสส.หลายครั้งเช่นในเรื่องการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและการทำกิจกรรมต่างๆทำให้เกิดความเสียหายต่อพรรคการเมืองและบางครั้งก็ให้คุณและโทษแก่พรรคการเมืองอย่างไม่เท่าเทียมกัน แต่กกต.ก็ไม่เคยทักท้วง

4.คสช.สั่งให้แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่อย่างกระทันหัน กกต.ก็ดำเนินการตามสั่งไปอย่างไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกันอย่างชัดเจน มีหลักฐานที่แสดงความไม่ชอบมาพากลเช่นการแบ่งอำเภอๆเดียวออกเป็นหลายส่วนแยกไปอยู่กับเขตเลือกตั้งหลายเขตเป็นต้น

5.กกต.ออกระเบียบว่าด้วยการจัดรายการที่เกี่ยวกับการหาเสียงทางสื่อต่างๆที่กลายเป็นข้อจำกัดทำให้สื่อต่างๆไม่กล้าจัดรายการกันเสียเป็นส่วนใหญ่ ประชาชนเสียโอกาสในการรับฟังความคิดเห็นและนโยบายของพรรคการเมืองไปมาก

6.รัฐบาลใช้งบประมาณแจกจ่ายในโครงการต่างๆที่เชื่อมโยงกับพรรคการเมืองอย่างชัดเจน และพรรคการเมืองก็แสวงประโยชน์จากโครงการของรัฐบาลเป็นที่รับรู้ไปทั่ว นอกจากกกต.ไม่เคยทักท้วง เมื่อมีคนร้องเรียนหรือวิพากษ์วิจารณ์ กกต.ก็ไม่ได้แสดงความกระตือรือร้นที่จะตรวจสอบ

7.มีการร้องเรียนให้ตรวจสอบกรณีพรรคการเมืองจัดงานเลี้ยงหาเงินสนับสนุนพรรคโดยมีข้อร้องเรียนว่ามีรัฐวิสาหกิจร่วมบริจาคด้วยซึ่งเป็นการผิดกฎหมาย กกต.ตรวจสอบแล้วชี้แจงเป็นข่าวสรุปว่าไม่ผิดเนื่องจากไม่มีชาวต่างชาติบริจาคซึ่งไม่ตรงประเด็นเลย

8.ระหว่างการหาเสียงมีรองนายกฯบางคนพูดในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ อธิบายถึงความจำเป็นที่นายกฯจะต้องเป็นนายกฯต่อไปเท่ากับรองนายกฯใช้อำนาจหน้าที่วางตัวไม่เป็นกลาง กกต.ก็ไม่ได้ตรวจสอบ

9.ระหว่างการหาเสียงเลือกตั้ง มีนักการเมืองเสนอนโยบายลดงบประมาณกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นสิทธิ์โดยชอบ ผู้บัญชาการทหารบกออกมาไล่ให้ไปฟังเพลงหนักแผ่นดินซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่เป็นกลางทางการเมือง กกต.ก็ไม่ได้ดำเนินการใดๆ

10.กกต.เปิดเผยผลการเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้งล่าช้าผิดปรกติโดยอ้างเหตุผลแบบผิดๆเช่นประกาศเกิน 95 % ไม่ได้ ทำให้คนสงสัยว่ากำลังปกปิดอะไรอยู่ จนบัดนี้กกต.ก็ยังชี้แจงเรื่องนี้ไม่ได้

11.หลังจากการเลือกตั้งผ่านไปเป็นสัปดาห์แล้วกกต.ยังไม่สามารถชี้แจงได้ว่าจะคำนวณจำนวนสส.แบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองด้วยหลักเกณฑ์วิธีการอย่างไร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด