ข่าว

ประจวบฯ ผุดไอเดีย แขวนรูปหลอกลิง กันโดนป่วนรื้อต้นไม้

ประจวบคีรีขันธ์ ปิ๊งไอเดีย จัดการลิงแสมจอมซน คนจะปลูกต้นไม้ ดันมารื้อ มาถอนทิ้งหมด จึงนำรูปลิงกังขนาดขนาดใหญ่น่าเกรงขามมาแขวนหลอกให้ลิงแสมกลัว

หน่วยงานราชการ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้ โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่สวนสาธารณะเขาหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน แต่บริเวรนั้นมีลิงแสมเป็นจำนวนมาก นับพันตัว ซุกซน มารื้อถอนต้นไม้ที่ปลูกทำให้ต้องมีการวางแผนเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของลิงแสมเหล่านี้ ทดลองให้เจ้าหน้าที่ปลูกต้นไม้เพิ่ม ก็พบว่าลิงแสมได้เข้ามารื้อถอน เอาต้นไม้ไปทิ้งบ้าง เอาไปเล่นบ้าง ทำให้ต้นไม้เสียหาย ต้นไม้ตาย จึงได้ร่วมกันระดมความคิดค้นหาไอเดียใหม่ๆ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

โดย ลิงแสม มีพฤติกรรมกลัวลิงกัง จึงได้นำรูปลิงกัง ขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ ในอิริยาบถต่างๆมาแขวนไว้ตามจุดที่จะมีการปลูกต้นไม้ใหม่ เพื่อให้ลิงแสมเหล่านี้กลัว ไม่มารื้อ ค้น หรือถอนต้นไม้เอาไปเล่น อีกทั้งนำห่วงยางรถยนต์ไปแขวนไต้ต้นไม้ และวางบ่อน้ำเพิ่ม เพื่อให้เป็น สนามลิงเล่น เบี่ยงเบนความสนใจ เนื่องจากมีของเล่นใหม่ๆ รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ดูแลให้อาหารตามจุดต่างๆที่ลิงออกมาเป็นประจำ

ซึ่งก็พบว่าตอนนี้ลิงกลัว ไม่เข้ามาในบริเวณที่มีรูปลิงกังแขวนอยู่ และยังสนุกสนานกับการเล่นห่วงยาง ทั้งนี้ยอมรับว่า ไอเดียนี้อาจจะหลอกลิงแสมได้ในระยะสั้นๆ เท่านั้น เพราะลิงแสมเป็นสัตว์ฉลาด แต่ก็ถือว่าคุ้มค่า เนื่องจากสามารถยืดเวลาให้ต้นไม้ปลูกใหม่สามารถยืนต้น และแข็งแรงได้