ข่าว ข่าวภาคตะวันตก

ร้อง ตรวจสอบ รีสอร์ตเมืองกาญฯ อาจมีการกระทำเข้าข่ายความผิด

วันที่ 27 พ.ย. 62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีผู้อ้างว่า เป็นสมาชิกชมรมกลุ่มผู้ประกอบการโรงแรมและการพัฒนาที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี ได้ยื่นหนังสือร้องเรียน ยังสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และสื่อมวลชน ให้ตรวจสอบรีสอร์ตแห่งหนึ่งใน จ.กาญจนบุรี โดยอ้างว่า อาจมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลายกรณี จึงขอให้ตรวจสอบและดำเนินคดี หากพบว่ามีการกระทำความผิดดังนี้

1. เมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2562 รีสอร์ตดังกล่าวมีการถมดินลงในแม่น้ำแควขนาดกว้างประมาณ 15 เมตร ยาวประมาณ 50 เมตร ในแนวประกอบการแพพักในน้ำ

ซึ่งสามารถตรวจสอบจากระวางแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ และลักษณะทางกายภาพภูมิศาสตร์ปัจจุบันได้ว่า มีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงชัดเจน สร้างแพพักลงแม่น้ำ ทิ้งน้ำเสีย กีดขวางทางน้ำ จึงขอให้ส่งเรื่องดังกล่าวให้กับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมเจ้าท่า องค์การบริหารส่วนตำบลในท้องที่ เพื่อดำเนินการตรวจสอบ

2. การครอบครอง ถือครองที่ดินในการประกอบการโรงแรม และอาคารประกอบ มีลักษณะที่ดินในเขตป่าไม้ มีการแผ้วถางป่า เปลี่ยนแปลงสภาพป่าต้นน้ำ เปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพภูมิศาสตร์ สร้างอาคาร และอาคารประกอบเครื่องเล่นในเขตป่า โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศป่าน้ำซับ ป่าต้นน้ำลำธาร อาจใช้ที่ดิน ส.ป.ก.4-01 และที่ดินป่าสงวนฯ ร่วมในโครงการรีสอร์ตดังกล่าวจำนวนมาก รวมถึงการได้มาของ นส.3 ก ที่อาจได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ใช้ สค.1 ปลอมแปลงมาประกอบการ ออกหลักฐานเท็จ ซึ่งไม่รวมกับที่ดินของการรถไฟฯ จนทำให้การตรวจสอบมีความทับซ้อนฉ้อฉล ทำให้ไม่ชัดเจนในการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ที่ดิน ที่ครอบครองทับซ้อนหลายแปลง หรือไม่…

 

3. การได้รับอนุญาตประกอบการเป็นโรงแรม เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตการสร้างอาคาร ตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ ได้อย่างไร เพราะสภาพของการถือครองที่ดินในการประกอบการมีที่ดินทับซ้อนหลายส่วน การยื่นขออนุญาตต้องใช้เอกสารสิทธิ์ที่เป็นโฉดที่ดิน นส.3 สค.1 หรือเอกสารที่เป็นไปตาม พรบ.ควบคุมอาคารฯ กำหนดเท่านั้น ไม่สามารถนำที่ดินอื่นๆ เช่น บ.ภ.ท.5 หรือที่ดิน หรือที่ป่าไม้ ส.ป.ก. ไปยื่นประกอบได้ และการก่อสร้างต้องอยู่ในกรอบสัดส่วนแผนที่ ผังที่ดิน ตามระวางกรรมสิทธิ์ที่ดิน มีระยะกำกับทุกด้านและเป็นเอกสารข้างต้นเท่านั้น การอนุญาตเป็นไปตามผังเมืองกำหนดหรือไม่…

การได้รับอนุญาตประกอบการโรงแรมใช้เอกสารประกอบการอนุญาตอย่างไร และได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมได้อย่างไร ครบถ้วนตาม พ.ร.บ.โรงแรม หรือไม่ จำนวนห้องที่เปิดใช้อาจจะไม่ตรงตามใบอนุญาต ระบบการบำบัดน้ำเสียต่างๆ และได้ตรวจเปิดการใช้อาคารตามแบบ อ.6 เพื่อประกอบการพิจารณาหรือไม่ เหตุใดจึงไม่ทำการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม  EIA มีการจัดที่จอดรถ ตาม พ.ร.บ.โรงแรม และ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร หรือไม่ การรองรับคนพิการเหตุใดไม่จัดทำ…

4. การพิจารณาให้เช่าที่ดินจากการรถไฟฯ ของรีสอร์ตดังกล่าว เป็นไปด้วยความถูกต้องหรือไม่ เพราะมีแนวเขตระยะค้ำความปลอดภัย 20 เมตร ทั้งสองฝั่ง จากศูนย์กลางรางรถไฟ เป็นระเบียบบังคับกำหนดเรื่องความปลอดภัยและการเดินรถ

แต่การใช้ประโยชน์ที่ดินได้นำระยะค้ำความปลอดภัยไปใช้ร่วมในการใช้สอย เข้า ออก จอดรถ ประกอบกิจการร้านอาหาร ที่ประชิดติดกับแนวระยะค้ำ จนเป็นพื้นที่เดียวกัน โดยมิได้เสียค่าเช่าจัดประโยชน์ให้กับการรถไฟฯ

การสร้างอาคารในที่ทับซ้อนในที่ดินการรถไฟที่ถูกดำเนินคดีไปแล้ว แต่มีการสร้างทับและขอเช่าผิดหลักเกณฑ์ การใช้ประโยชน์ที่ดินการรถไฟฯ ที่ดำเนินการอาจไม่ได้รับอนุญาต หรืออนุญาตไม่ตรงกับการสร้างจริง มีความฉ้อฉลในการเช่าและใช้ที่ดินผิดประเภท เช่นการขออนุญาตเป็นการทำเกษตรริมราง แต่นำไปประกอบกิจการโรงแรมที่พักฯ

จึงขอให้การรถไฟฯ ตรวจสอบและเพิกถอนสิทธิการเช่าจากการกระทำผิดหลายประการ เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวหลายรายใช้ทางรถไฟประกอบกิจกรรม จนเข้าใจว่าโครงการรีสอร์ตดังกล่าว มีรถไฟวิ่งผ่าน สามารถจอดรับ ส่ง หยุด ตามการสั่งการฯ ของเจ้าของกิจการ

และบางเหตุการณ์ มีเหตุอันตรายกับชีวิตนักท่องเที่ยวเดินบนรางรถไฟ ปั่นจักรยานจากที่พักในรีสอร์ต จนทำให้รถไฟต้องหยุดขบวนหลายครั้ง เกิดความวุ่นวายในการเดินรถไฟตลอดมา ผิดกฎหมายการเดินรถขนส่งมวลชน ดังปรากฏตามสื่อออนไลน์ประจำ

จึงขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และหากพบว่าผิดกฎหมาย ขอให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสั่งการดำเนินคดีเฉียบขาด เพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่าง…