บรรยากาศม๊อบ ที่แยกราชประสงค์ 25 ตุลาฯ

27 ต.ค. 2563 เวลา 5:16 น.

ม๊อบประชาชนปลดแอก ได้มาชุมนุม บริเวณแยกราชประสงค์หลังจากได้ยื่นหนังสือให้นายกลาออกภายใน 3 วัน

ม๊อบประชาชนปลดแอก ได้มาชุมนุม บริเวณแยกราชประสงค์หลังจากได้ยื่นหนังสือให้นายกลาออกภายใน 3 วัน

ม๊อบประชาชนปลดแอก ได้มาชุมนุม บริเวณแยกราชประสงค์หลังจากได้ยื่นหนังสือให้นายกลาออกภายใน 3 วัน ม๊อบประชาชนปลดแอก ได้มาชุมนุม บริเวณแยกราชประสงค์หลังจากได้ยื่นหนังสือให้นายกลาออกภายใน 3 วัน ม๊อบประชาชนปลดแอก ได้มาชุมนุม บริเวณแยกราชประสงค์หลังจากได้ยื่นหนังสือให้นายกลาออกภายใน 3 วัน ม๊อบประชาชนปลดแอก ได้มาชุมนุม บริเวณแยกราชประสงค์หลังจากได้ยื่นหนังสือให้นายกลาออกภายใน 3 วัน ม๊อบประชาชนปลดแอก ได้มาชุมนุม บริเวณแยกราชประสงค์หลังจากได้ยื่นหนังสือให้นายกลาออกภายใน 3 วัน ม๊อบประชาชนปลดแอก ได้มาชุมนุม บริเวณแยกราชประสงค์หลังจากได้ยื่นหนังสือให้นายกลาออกภายใน 3 วัน