บรรยากาศ ม๊อบเดินทางไปยื่นเอกสารที่สถานฑูตเยอรมนี

27 ต.ค. 2563 เวลา 5:18 น.

20.40 น. น้องมายด์ ขึ้นปราศรัย หลังจากยื่นหนังสือให้กับเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย

20.40 น. น้องมายด์ ขึ้นปราศรัย หลังจากยื่นหนังสือให้กับเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย

20.40 น. น้องมายด์ ขึ้นปราศรัย หลังจากยื่นหนังสือให้กับเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย 20.40 น. น้องมายด์ ขึ้นปราศรัย หลังจากยื่นหนังสือให้กับเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย 20.40 น. น้องมายด์ ขึ้นปราศรัย หลังจากยื่นหนังสือให้กับเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย