กลุ่มประชาชนสวมเสื้อเหลืองรวมตัวแสดงพลังปกป้องสถาบัน

27 ต.ค. 2563 เวลา 14:53 น.

เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 63 เวลา 17.00 น. กลุ่มประชาชนสวมเสื้อเหลืองได้เดินทางมารวมตัวกันบริเวณภายในสวนลุมพินี ร่วมแสดงจุดยืนปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ บรรยากาศการชุมนุม ได้มีประชาชนสวมเสื้อเหลืองและร่วมชูพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9 และ รัชกาลที่ 10 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งมีการถือธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์ ว.ป.ร.

เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 63 เวลา 17.00 น. กลุ่มประชาชนสวมเสื้อเหลืองได้เดินทางมารวมตัวกันบริเวณภายในสวนลุมพินี ร่วมแสดงจุดยืนปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ บรรยากาศการชุมนุม ได้มีประชาชนสวมเสื้อเหลืองและร่วมชูพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9 และ รัชกาลที่ 10 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งมีการถือธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์ ว.ป.ร. เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 63 เวลา 17.00 น. กลุ่มประชาชนสวมเสื้อเหลืองได้เดินทางมารวมตัวกันบริเวณภายในสวนลุมพินี ร่วมแสดงจุดยืนปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ บรรยากาศการชุมนุม ได้มีประชาชนสวมเสื้อเหลืองและร่วมชูพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9 และ รัชกาลที่ 10 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งมีการถือธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์ ว.ป.ร. เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 63 เวลา 17.00 น. กลุ่มประชาชนสวมเสื้อเหลืองได้เดินทางมารวมตัวกันบริเวณภายในสวนลุมพินี ร่วมแสดงจุดยืนปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ บรรยากาศการชุมนุม ได้มีประชาชนสวมเสื้อเหลืองและร่วมชูพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9 และ รัชกาลที่ 10 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งมีการถือธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์ ว.ป.ร. เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 63 เวลา 17.00 น. กลุ่มประชาชนสวมเสื้อเหลืองได้เดินทางมารวมตัวกันบริเวณภายในสวนลุมพินี ร่วมแสดงจุดยืนปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ บรรยากาศการชุมนุม ได้มีประชาชนสวมเสื้อเหลืองและร่วมชูพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9 และ รัชกาลที่ 10 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งมีการถือธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์ ว.ป.ร. เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 63 เวลา 17.00 น. กลุ่มประชาชนสวมเสื้อเหลืองได้เดินทางมารวมตัวกันบริเวณภายในสวนลุมพินี ร่วมแสดงจุดยืนปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ บรรยากาศการชุมนุม ได้มีประชาชนสวมเสื้อเหลืองและร่วมชูพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9 และ รัชกาลที่ 10 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งมีการถือธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์ ว.ป.ร. เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 63 เวลา 17.00 น. กลุ่มประชาชนสวมเสื้อเหลืองได้เดินทางมารวมตัวกันบริเวณภายในสวนลุมพินี ร่วมแสดงจุดยืนปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ บรรยากาศการชุมนุม ได้มีประชาชนสวมเสื้อเหลืองและร่วมชูพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9 และ รัชกาลที่ 10 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งมีการถือธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์ ว.ป.ร. เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 63 เวลา 17.00 น. กลุ่มประชาชนสวมเสื้อเหลืองได้เดินทางมารวมตัวกันบริเวณภายในสวนลุมพินี ร่วมแสดงจุดยืนปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ บรรยากาศการชุมนุม ได้มีประชาชนสวมเสื้อเหลืองและร่วมชูพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9 และ รัชกาลที่ 10 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งมีการถือธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์ ว.ป.ร. เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 63 เวลา 17.00 น. กลุ่มประชาชนสวมเสื้อเหลืองได้เดินทางมารวมตัวกันบริเวณภายในสวนลุมพินี ร่วมแสดงจุดยืนปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ บรรยากาศการชุมนุม ได้มีประชาชนสวมเสื้อเหลืองและร่วมชูพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9 และ รัชกาลที่ 10 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งมีการถือธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์ ว.ป.ร. เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 63 เวลา 17.00 น. กลุ่มประชาชนสวมเสื้อเหลืองได้เดินทางมารวมตัวกันบริเวณภายในสวนลุมพินี ร่วมแสดงจุดยืนปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ บรรยากาศการชุมนุม ได้มีประชาชนสวมเสื้อเหลืองและร่วมชูพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9 และ รัชกาลที่ 10 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งมีการถือธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์ ว.ป.ร.