หมอวรงค์ ย้ำ นายกฯไม่เลวร้าย จนต้องไล่

28 ต.ค. 2563 เวลา 13:02 น.

นพ.วรงค์ นัดมวลชนเข้ารับฟังข้อเท็จจริงนักการเมืองคิดล้มล้างการปกครอง ย้ำล้างรัฐธรรมนูญหนึ่งฉบับเท่ากับการล้างกฎหมายอีกหลายฉบับจะยิ่งก่อให้เกิดความวุ่นวาย แนะหารือปัญหาปากท้องคนในประเทศก่อน ขอให้ความเป็นธรรมกับนายกรัฐมนตรีไม่ได้เลวร้ายถึงต้องให้ประชาชนมาขับไล่ถาหาหลักฐานทุจริตคอรัปชั่น นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม แกนนำกลุ่มไทยภักดี พร้อมด้วยมวลชนกลุ่มประชาชนปกป้องสถาบัน เดินทางเข้าร่วมแสดง ยืนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ วงเวียนใหญ่ โดยกล่าวว่า กิจกรรมที่เกิดขึ้นวันนี้ จะเป็นกิจกรรมของผู้ที่จงรักภักดี ซึ่งทุกคนไม่ได้รู้จักกันมาก่อน แต่มีจุดประสงค์เดียวกัน และหากกลุ่มใดมีความพร้อมที่จะจัดตนก็พร้อมที่จะเข้ามาสนับสนุนและให้ความร่วมมือ ย้ำว่าแต่ละกลุ่มที่จัดตั้งทั้งแห่งไม่ได้ถูกจัดจ้างมา มีเพียงจุดประสงค์คือต้องการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน โดยย้ำทุกที่ว่าต้องไม่ใช้ความรุนแรงนี่คือหัวใจสำคัญ ส่วนประเด็นเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญ เป็นเรื่องที่เข้มข้นขึ้น เพราะ สส.ซึ่งผ่านประชามติ ในสภาพูดถึงเรื่องเหล่านี้มากขึ้นคาดว่าเรื่องนี้จะเข้าสู่สภาในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้

นพ.วรงค์ นัดมวลชนเข้ารับฟังข้อเท็จจริงนักการเมืองคิดล้มล้างการปกครอง ย้ำล้างรัฐธรรมนูญหนึ่งฉบับเท่ากับการล้างกฎหมายอีกหลายฉบับจะยิ่งก่อให้เกิดความวุ่นวาย แนะหารือปัญหาปากท้องคนในประเทศก่อน  ขอให้ความเป็นธรรมกับนายกรัฐมนตรีไม่ได้เลวร้ายถึงต้องให้ประชาชนมาขับไล่ถาหาหลักฐานทุจริตคอรัปชั่น

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม แกนนำกลุ่มไทยภักดี พร้อมด้วยมวลชนกลุ่มประชาชนปกป้องสถาบัน เดินทางเข้าร่วมแสดง ยืนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ วงเวียนใหญ่ โดยกล่าวว่า กิจกรรมที่เกิดขึ้นวันนี้ จะเป็นกิจกรรมของผู้ที่จงรักภักดี ซึ่งทุกคนไม่ได้รู้จักกันมาก่อน แต่มีจุดประสงค์เดียวกัน และหากกลุ่มใดมีความพร้อมที่จะจัดตนก็พร้อมที่จะเข้ามาสนับสนุนและให้ความร่วมมือ ย้ำว่าแต่ละกลุ่มที่จัดตั้งทั้งแห่งไม่ได้ถูกจัดจ้างมา มีเพียงจุดประสงค์คือต้องการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน โดยย้ำทุกที่ว่าต้องไม่ใช้ความรุนแรงนี่คือหัวใจสำคัญ

ส่วนประเด็นเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญ เป็นเรื่องที่เข้มข้นขึ้น เพราะ สส.ซึ่งผ่านประชามติ ในสภาพูดถึงเรื่องเหล่านี้มากขึ้นคาดว่าเรื่องนี้จะเข้าสู่สภาในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้

นพ.วรงค์ นัดมวลชนเข้ารับฟังข้อเท็จจริงนักการเมืองคิดล้มล้างการปกครอง ย้ำล้างรัฐธรรมนูญหนึ่งฉบับเท่ากับการล้างกฎหมายอีกหลายฉบับจะยิ่งก่อให้เกิดความวุ่นวาย แนะหารือปัญหาปากท้องคนในประเทศก่อน  ขอให้ความเป็นธรรมกับนายกรัฐมนตรีไม่ได้เลวร้ายถึงต้องให้ประชาชนมาขับไล่ถาหาหลักฐานทุจริตคอรัปชั่น

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม แกนนำกลุ่มไทยภักดี พร้อมด้วยมวลชนกลุ่มประชาชนปกป้องสถาบัน เดินทางเข้าร่วมแสดง ยืนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ วงเวียนใหญ่ โดยกล่าวว่า กิจกรรมที่เกิดขึ้นวันนี้ จะเป็นกิจกรรมของผู้ที่จงรักภักดี ซึ่งทุกคนไม่ได้รู้จักกันมาก่อน แต่มีจุดประสงค์เดียวกัน และหากกลุ่มใดมีความพร้อมที่จะจัดตนก็พร้อมที่จะเข้ามาสนับสนุนและให้ความร่วมมือ ย้ำว่าแต่ละกลุ่มที่จัดตั้งทั้งแห่งไม่ได้ถูกจัดจ้างมา มีเพียงจุดประสงค์คือต้องการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน โดยย้ำทุกที่ว่าต้องไม่ใช้ความรุนแรงนี่คือหัวใจสำคัญ

ส่วนประเด็นเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญ เป็นเรื่องที่เข้มข้นขึ้น เพราะ สส.ซึ่งผ่านประชามติ ในสภาพูดถึงเรื่องเหล่านี้มากขึ้นคาดว่าเรื่องนี้จะเข้าสู่สภาในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ นพ.วรงค์ นัดมวลชนเข้ารับฟังข้อเท็จจริงนักการเมืองคิดล้มล้างการปกครอง ย้ำล้างรัฐธรรมนูญหนึ่งฉบับเท่ากับการล้างกฎหมายอีกหลายฉบับจะยิ่งก่อให้เกิดความวุ่นวาย แนะหารือปัญหาปากท้องคนในประเทศก่อน  ขอให้ความเป็นธรรมกับนายกรัฐมนตรีไม่ได้เลวร้ายถึงต้องให้ประชาชนมาขับไล่ถาหาหลักฐานทุจริตคอรัปชั่น

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม แกนนำกลุ่มไทยภักดี พร้อมด้วยมวลชนกลุ่มประชาชนปกป้องสถาบัน เดินทางเข้าร่วมแสดง ยืนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ วงเวียนใหญ่ โดยกล่าวว่า กิจกรรมที่เกิดขึ้นวันนี้ จะเป็นกิจกรรมของผู้ที่จงรักภักดี ซึ่งทุกคนไม่ได้รู้จักกันมาก่อน แต่มีจุดประสงค์เดียวกัน และหากกลุ่มใดมีความพร้อมที่จะจัดตนก็พร้อมที่จะเข้ามาสนับสนุนและให้ความร่วมมือ ย้ำว่าแต่ละกลุ่มที่จัดตั้งทั้งแห่งไม่ได้ถูกจัดจ้างมา มีเพียงจุดประสงค์คือต้องการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน โดยย้ำทุกที่ว่าต้องไม่ใช้ความรุนแรงนี่คือหัวใจสำคัญ

ส่วนประเด็นเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญ เป็นเรื่องที่เข้มข้นขึ้น เพราะ สส.ซึ่งผ่านประชามติ ในสภาพูดถึงเรื่องเหล่านี้มากขึ้นคาดว่าเรื่องนี้จะเข้าสู่สภาในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ นพ.วรงค์ นัดมวลชนเข้ารับฟังข้อเท็จจริงนักการเมืองคิดล้มล้างการปกครอง ย้ำล้างรัฐธรรมนูญหนึ่งฉบับเท่ากับการล้างกฎหมายอีกหลายฉบับจะยิ่งก่อให้เกิดความวุ่นวาย แนะหารือปัญหาปากท้องคนในประเทศก่อน  ขอให้ความเป็นธรรมกับนายกรัฐมนตรีไม่ได้เลวร้ายถึงต้องให้ประชาชนมาขับไล่ถาหาหลักฐานทุจริตคอรัปชั่น

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม แกนนำกลุ่มไทยภักดี พร้อมด้วยมวลชนกลุ่มประชาชนปกป้องสถาบัน เดินทางเข้าร่วมแสดง ยืนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ วงเวียนใหญ่ โดยกล่าวว่า กิจกรรมที่เกิดขึ้นวันนี้ จะเป็นกิจกรรมของผู้ที่จงรักภักดี ซึ่งทุกคนไม่ได้รู้จักกันมาก่อน แต่มีจุดประสงค์เดียวกัน และหากกลุ่มใดมีความพร้อมที่จะจัดตนก็พร้อมที่จะเข้ามาสนับสนุนและให้ความร่วมมือ ย้ำว่าแต่ละกลุ่มที่จัดตั้งทั้งแห่งไม่ได้ถูกจัดจ้างมา มีเพียงจุดประสงค์คือต้องการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน โดยย้ำทุกที่ว่าต้องไม่ใช้ความรุนแรงนี่คือหัวใจสำคัญ

ส่วนประเด็นเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญ เป็นเรื่องที่เข้มข้นขึ้น เพราะ สส.ซึ่งผ่านประชามติ ในสภาพูดถึงเรื่องเหล่านี้มากขึ้นคาดว่าเรื่องนี้จะเข้าสู่สภาในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ นพ.วรงค์ นัดมวลชนเข้ารับฟังข้อเท็จจริงนักการเมืองคิดล้มล้างการปกครอง ย้ำล้างรัฐธรรมนูญหนึ่งฉบับเท่ากับการล้างกฎหมายอีกหลายฉบับจะยิ่งก่อให้เกิดความวุ่นวาย แนะหารือปัญหาปากท้องคนในประเทศก่อน  ขอให้ความเป็นธรรมกับนายกรัฐมนตรีไม่ได้เลวร้ายถึงต้องให้ประชาชนมาขับไล่ถาหาหลักฐานทุจริตคอรัปชั่น

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม แกนนำกลุ่มไทยภักดี พร้อมด้วยมวลชนกลุ่มประชาชนปกป้องสถาบัน เดินทางเข้าร่วมแสดง ยืนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ วงเวียนใหญ่ โดยกล่าวว่า กิจกรรมที่เกิดขึ้นวันนี้ จะเป็นกิจกรรมของผู้ที่จงรักภักดี ซึ่งทุกคนไม่ได้รู้จักกันมาก่อน แต่มีจุดประสงค์เดียวกัน และหากกลุ่มใดมีความพร้อมที่จะจัดตนก็พร้อมที่จะเข้ามาสนับสนุนและให้ความร่วมมือ ย้ำว่าแต่ละกลุ่มที่จัดตั้งทั้งแห่งไม่ได้ถูกจัดจ้างมา มีเพียงจุดประสงค์คือต้องการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน โดยย้ำทุกที่ว่าต้องไม่ใช้ความรุนแรงนี่คือหัวใจสำคัญ

ส่วนประเด็นเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญ เป็นเรื่องที่เข้มข้นขึ้น เพราะ สส.ซึ่งผ่านประชามติ ในสภาพูดถึงเรื่องเหล่านี้มากขึ้นคาดว่าเรื่องนี้จะเข้าสู่สภาในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ นพ.วรงค์ นัดมวลชนเข้ารับฟังข้อเท็จจริงนักการเมืองคิดล้มล้างการปกครอง ย้ำล้างรัฐธรรมนูญหนึ่งฉบับเท่ากับการล้างกฎหมายอีกหลายฉบับจะยิ่งก่อให้เกิดความวุ่นวาย แนะหารือปัญหาปากท้องคนในประเทศก่อน  ขอให้ความเป็นธรรมกับนายกรัฐมนตรีไม่ได้เลวร้ายถึงต้องให้ประชาชนมาขับไล่ถาหาหลักฐานทุจริตคอรัปชั่น

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม แกนนำกลุ่มไทยภักดี พร้อมด้วยมวลชนกลุ่มประชาชนปกป้องสถาบัน เดินทางเข้าร่วมแสดง ยืนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ วงเวียนใหญ่ โดยกล่าวว่า กิจกรรมที่เกิดขึ้นวันนี้ จะเป็นกิจกรรมของผู้ที่จงรักภักดี ซึ่งทุกคนไม่ได้รู้จักกันมาก่อน แต่มีจุดประสงค์เดียวกัน และหากกลุ่มใดมีความพร้อมที่จะจัดตนก็พร้อมที่จะเข้ามาสนับสนุนและให้ความร่วมมือ ย้ำว่าแต่ละกลุ่มที่จัดตั้งทั้งแห่งไม่ได้ถูกจัดจ้างมา มีเพียงจุดประสงค์คือต้องการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน โดยย้ำทุกที่ว่าต้องไม่ใช้ความรุนแรงนี่คือหัวใจสำคัญ

ส่วนประเด็นเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญ เป็นเรื่องที่เข้มข้นขึ้น เพราะ สส.ซึ่งผ่านประชามติ ในสภาพูดถึงเรื่องเหล่านี้มากขึ้นคาดว่าเรื่องนี้จะเข้าสู่สภาในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ นพ.วรงค์ นัดมวลชนเข้ารับฟังข้อเท็จจริงนักการเมืองคิดล้มล้างการปกครอง ย้ำล้างรัฐธรรมนูญหนึ่งฉบับเท่ากับการล้างกฎหมายอีกหลายฉบับจะยิ่งก่อให้เกิดความวุ่นวาย แนะหารือปัญหาปากท้องคนในประเทศก่อน  ขอให้ความเป็นธรรมกับนายกรัฐมนตรีไม่ได้เลวร้ายถึงต้องให้ประชาชนมาขับไล่ถาหาหลักฐานทุจริตคอรัปชั่น

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม แกนนำกลุ่มไทยภักดี พร้อมด้วยมวลชนกลุ่มประชาชนปกป้องสถาบัน เดินทางเข้าร่วมแสดง ยืนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ วงเวียนใหญ่ โดยกล่าวว่า กิจกรรมที่เกิดขึ้นวันนี้ จะเป็นกิจกรรมของผู้ที่จงรักภักดี ซึ่งทุกคนไม่ได้รู้จักกันมาก่อน แต่มีจุดประสงค์เดียวกัน และหากกลุ่มใดมีความพร้อมที่จะจัดตนก็พร้อมที่จะเข้ามาสนับสนุนและให้ความร่วมมือ ย้ำว่าแต่ละกลุ่มที่จัดตั้งทั้งแห่งไม่ได้ถูกจัดจ้างมา มีเพียงจุดประสงค์คือต้องการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน โดยย้ำทุกที่ว่าต้องไม่ใช้ความรุนแรงนี่คือหัวใจสำคัญ

ส่วนประเด็นเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญ เป็นเรื่องที่เข้มข้นขึ้น เพราะ สส.ซึ่งผ่านประชามติ ในสภาพูดถึงเรื่องเหล่านี้มากขึ้นคาดว่าเรื่องนี้จะเข้าสู่สภาในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ นพ.วรงค์ นัดมวลชนเข้ารับฟังข้อเท็จจริงนักการเมืองคิดล้มล้างการปกครอง ย้ำล้างรัฐธรรมนูญหนึ่งฉบับเท่ากับการล้างกฎหมายอีกหลายฉบับจะยิ่งก่อให้เกิดความวุ่นวาย แนะหารือปัญหาปากท้องคนในประเทศก่อน  ขอให้ความเป็นธรรมกับนายกรัฐมนตรีไม่ได้เลวร้ายถึงต้องให้ประชาชนมาขับไล่ถาหาหลักฐานทุจริตคอรัปชั่น

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม แกนนำกลุ่มไทยภักดี พร้อมด้วยมวลชนกลุ่มประชาชนปกป้องสถาบัน เดินทางเข้าร่วมแสดง ยืนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ วงเวียนใหญ่ โดยกล่าวว่า กิจกรรมที่เกิดขึ้นวันนี้ จะเป็นกิจกรรมของผู้ที่จงรักภักดี ซึ่งทุกคนไม่ได้รู้จักกันมาก่อน แต่มีจุดประสงค์เดียวกัน และหากกลุ่มใดมีความพร้อมที่จะจัดตนก็พร้อมที่จะเข้ามาสนับสนุนและให้ความร่วมมือ ย้ำว่าแต่ละกลุ่มที่จัดตั้งทั้งแห่งไม่ได้ถูกจัดจ้างมา มีเพียงจุดประสงค์คือต้องการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน โดยย้ำทุกที่ว่าต้องไม่ใช้ความรุนแรงนี่คือหัวใจสำคัญ

ส่วนประเด็นเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญ เป็นเรื่องที่เข้มข้นขึ้น เพราะ สส.ซึ่งผ่านประชามติ ในสภาพูดถึงเรื่องเหล่านี้มากขึ้นคาดว่าเรื่องนี้จะเข้าสู่สภาในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ นพ.วรงค์ นัดมวลชนเข้ารับฟังข้อเท็จจริงนักการเมืองคิดล้มล้างการปกครอง ย้ำล้างรัฐธรรมนูญหนึ่งฉบับเท่ากับการล้างกฎหมายอีกหลายฉบับจะยิ่งก่อให้เกิดความวุ่นวาย แนะหารือปัญหาปากท้องคนในประเทศก่อน  ขอให้ความเป็นธรรมกับนายกรัฐมนตรีไม่ได้เลวร้ายถึงต้องให้ประชาชนมาขับไล่ถาหาหลักฐานทุจริตคอรัปชั่น

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม แกนนำกลุ่มไทยภักดี พร้อมด้วยมวลชนกลุ่มประชาชนปกป้องสถาบัน เดินทางเข้าร่วมแสดง ยืนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ วงเวียนใหญ่ โดยกล่าวว่า กิจกรรมที่เกิดขึ้นวันนี้ จะเป็นกิจกรรมของผู้ที่จงรักภักดี ซึ่งทุกคนไม่ได้รู้จักกันมาก่อน แต่มีจุดประสงค์เดียวกัน และหากกลุ่มใดมีความพร้อมที่จะจัดตนก็พร้อมที่จะเข้ามาสนับสนุนและให้ความร่วมมือ ย้ำว่าแต่ละกลุ่มที่จัดตั้งทั้งแห่งไม่ได้ถูกจัดจ้างมา มีเพียงจุดประสงค์คือต้องการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน โดยย้ำทุกที่ว่าต้องไม่ใช้ความรุนแรงนี่คือหัวใจสำคัญ

ส่วนประเด็นเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญ เป็นเรื่องที่เข้มข้นขึ้น เพราะ สส.ซึ่งผ่านประชามติ ในสภาพูดถึงเรื่องเหล่านี้มากขึ้นคาดว่าเรื่องนี้จะเข้าสู่สภาในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ นพ.วรงค์ นัดมวลชนเข้ารับฟังข้อเท็จจริงนักการเมืองคิดล้มล้างการปกครอง ย้ำล้างรัฐธรรมนูญหนึ่งฉบับเท่ากับการล้างกฎหมายอีกหลายฉบับจะยิ่งก่อให้เกิดความวุ่นวาย แนะหารือปัญหาปากท้องคนในประเทศก่อน  ขอให้ความเป็นธรรมกับนายกรัฐมนตรีไม่ได้เลวร้ายถึงต้องให้ประชาชนมาขับไล่ถาหาหลักฐานทุจริตคอรัปชั่น

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม แกนนำกลุ่มไทยภักดี พร้อมด้วยมวลชนกลุ่มประชาชนปกป้องสถาบัน เดินทางเข้าร่วมแสดง ยืนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ วงเวียนใหญ่ โดยกล่าวว่า กิจกรรมที่เกิดขึ้นวันนี้ จะเป็นกิจกรรมของผู้ที่จงรักภักดี ซึ่งทุกคนไม่ได้รู้จักกันมาก่อน แต่มีจุดประสงค์เดียวกัน และหากกลุ่มใดมีความพร้อมที่จะจัดตนก็พร้อมที่จะเข้ามาสนับสนุนและให้ความร่วมมือ ย้ำว่าแต่ละกลุ่มที่จัดตั้งทั้งแห่งไม่ได้ถูกจัดจ้างมา มีเพียงจุดประสงค์คือต้องการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน โดยย้ำทุกที่ว่าต้องไม่ใช้ความรุนแรงนี่คือหัวใจสำคัญ

ส่วนประเด็นเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญ เป็นเรื่องที่เข้มข้นขึ้น เพราะ สส.ซึ่งผ่านประชามติ ในสภาพูดถึงเรื่องเหล่านี้มากขึ้นคาดว่าเรื่องนี้จะเข้าสู่สภาในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้