ธนาคารออมสินออกสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ปล่อยง่ายดอกเบี้ยน้อยช่วยคนไทย

06 พ.ย. 2563 เวลา 3:19 น. 14

สินเชื่อเสริมพลังฐานราก สินเชื่อโปรใหม่จากธนาคารออมสิน ลดเงื่อนไข กู้ง่ายขึ้นรายละไม่เกิน 5 หมื่นเพื่อนำไปหมุนต่อลมหายใจให้คนไทย

ธนาคารออมสินออกสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ปล่อยง่ายดอกเบี้ยน้อยช่วยคนไทย

ธนาคารออมสินเตรียมปรับเกณฑ์เพื่ออนุมัติ สินเชื่อเสริมพลังฐานราก โดยคาดจะมีการผ่อนปรนเงื่อนไขการอนุมัติในบางส่วนสามารถปล่อยกู้ได้ง่ายขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากผู้ขอสินเชื่อส่วนมากนั้นไม่ผ่านการอนุมัติ ทั้งนี้กลุ่มผู้ขอกู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ มีทั้งปัญหาเกณฑ์ของธนาคารเอง ไม่ผ่านเครดิตบูโร มีความเสี่ยงสูง เช่น กรณีที่ผู้ขอกู้มีหนี้สินเดิมอาทิหนี้บัตรเครดิตในจำนวนมาก รวมถึงอาจมีเงินเดือน หรือรายรับต่อเดือนที่น้อย

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า ขณะนี้ธนาคารออมสินอยู่ระหว่างการปรับปรุงเกณฑ์การอนุมัติ สินเชื่อเสริมพลังฐานราก เพื่อให้เกิดความง่ายต่อการอนุมัติ แต่ยังคงมีการพิจารณาประกอบกับเครดิตบูโรอยู่ ทั้งนี้ สินเชื่อเพิ่มพลังฐานราก เป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่พัฒนามาจาก สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำ ทำให้เป็นสินเชื่อที่ครอบคลุมในทุกกลุ่มอาชีพภายใต้วงเงินกว่า 1 หมื่นล้านบาท ซึ่งมาจากวงเงินเดิมที่เหลืออยู่ 1.8 หมื่นล้านบาท

โดยก่อนหน้า ธนาคารออมสิน ได้เปิดให้มีการลงทะเบียนเพื่อขอ สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ไปแล้วผ่าน เว็บไซต์ของธนาคารออมสิน แต่ทว่ามีผู้ขอสินเชื่อทั้งหมดเต็มวงเงินดังกล่าวไปแล้วจำนวน 1 หมื่นล้านบาท ธนาคารออมสินจึงชะลอเปิดลงทะเบียนไว้ก่อนเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

ซึ่งภายหลังธนาคารพิจารณาแล้วพบว่า มีลูกค้าจำนวนหนึ่งไม่ผ่านการอนุมัติสินเชื่อดังกล่าว ทำให้ธนาคารยังคงมีวงเงินคงเหลืออยู่ จึงได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้งเพื่อแจ้งความประสงค์ขอ สินเชื่อเพื่อเสริมพลังฐานราก ผ่านแอพพลิเคชั่น MyMo โมบายแบงก์กิ้งของธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ดังกล่าวนันเป็นการกำหนดเงื่อนไขที่มีการปรับปรุงใหม่จาก สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำ โดยมีความพยายามทำให้ครอบคลุมประชาชนผู้ประกอบอาชีพทุกกลุ่มผ่านการจัดสรรวงเงิน 1 หมื่นล้านบาท ให้ได้ตามเงื่อนไขใหม่นี้ที่ผ่อนปรนแล้ว

 

ธนาคารออมสินออกสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ปล่อยง่ายดอกเบี้ยน้อยช่วยคนไทย

ทั้งนี้รายละเอียดของ สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ดังกล่าวนั้นสามารถกู้เงินสูงสุดได้ไม่เกิน 5 หมื่นบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate) ให้เวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 3 ปีโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ บุคคลค้ำประกัน อีกทั้งยังปลอดชำระเงินต้น และดอกเบี้ย หรือไม่ต้องชำระค่างวดใน 6 เดือนแรก

 

ธนาคารออมสินออกสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ปล่อยง่ายดอกเบี้ยน้อยช่วยคนไทย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กู้ฉุกเฉินธนาคารออมสิน ส่ง SMS แก่ผู้ลงทะเบียนแล้ว แนะติดต่อกลับตามเวลานัด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด