โควิดกลายพันธุ์จากอังกฤษโผล่ที่ไหนแล้วบ้าง

31 ธ.ค. 2563 เวลา 10:56 น.

โควิด-19 เกิดการกลายพันธุ์แล้วแพร่ระบาดในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เชื้อสามารถแพร่ระบาดได้ง่ายขึ้น กว้างขึ้น และมากขึ้น ล่าสุดสายพันธุ์นี้แพร่ระบาดที่ประเทศใดแล้วบ้าง

ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โรคโควิด-19 ที่เริ่มแพร่ระบาดมาตั้งแต่เมื่อช่วงปลายปีที่แล้วเกิดการกลายพันธุ์ครั้งใหม่เกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาทางตะวันออกเฉียงใต้ของอังกฤษ แล้วแพร่ระบาดในกรุงลอนดอน เป็นเชื้อที่สามารถแพร่กระจายได้มากขึ้น วงกว้างขึ้น และสามารถติดได้ง่ายขึ้น แม้หลายประเทศจะสั่งยุติไม่ให้ผู้ที่เดินทางมาจากอังกฤษเข้าประเทศ แต่ก็ไม่ทันเสียแล้ว เชื้อกลายพันธุ์นี้เริ่มแพร่กระจายสู่ประเทศต่าง ๆ แล้ว
โควิด-19 เกิดการกลายพันธุ์แล้วแพร่ระบาดในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เชื้อสามารถแพร่ระบาดได้ง่ายขึ้น กว้างขึ้น และมากขึ้น ล่าสุดสายพันธุ์นี้แพร่ระบาดที่ประเทศใดแล้วบ้าง