ขนมครก ปาท่องโก๋ โจ้ก ข้าวต้ม จะรับอะไรก่อนดี

14 ม.ค. 2564 เวลา 10:08 น.

แม้จะเป็นช่วงเวลาที่แย่ที่สุดของหลายๆคน แต่ก็พอจะมีสิ่งดีๆอยู่บ้าง อย่างน้อย ก็อุณหภูมิที่เย็นลงส่วนผลที่ตามมาจากอากาศที่เย็นลงทั้งภูมิภาคทําให้ประเทศไทยของเราเย็นลงกระทันหัน ทางภาคเหนืออาจระรับรู้ได้ถึงความเย็นมากกว่าภาคกลาง ทางภาคใต้ความกดอากาศส่งผลให้มีฝนตกในบางพื้นที่และทําให้มีนํ้าท่วมสูงตามมา อย่างไรก็ตามชีวิตต้องไปต่อ ตลาดเช้าใกล้บ้านเรา ก็ยังเปิดขายได้ตามปรกติ มีให้เลือกกันแล้วแต่ความชอบ ทั้งคาวหวานอีกทั้งยังสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน ให้หมุนเวียนอยู่ในสังคมใกล้บ้าน เลือกกันได้แล้วแต่ความชอบเลย แต่อย่าลืม กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ใส่เสื้อกันหนาวด้วยเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ...เราต้องผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน และขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคน #SpringPhoto

แม้จะเป็นช่วงเวลาที่แย่ที่สุดของหลายๆคน แต่ก็พอจะมีสิ่งดีๆอยู่บ้าง อย่างน้อย ก็อุณหภูมิที่เย็นลงส่วนผลที่ตามมาจากอากาศที่เย็นลงทั้งภูมิภาคทําให้ประเทศไทยของเราเย็นลงกระทันหัน ทางภาคเหนืออาจระรับรู้ได้ถึงความเย็นมากกว่าภาคกลาง ทางภาคใต้ความกดอากาศส่งผลให้มีฝนตกในบางพื้นที่และทําให้มีนํ้าท่วมสูงตามมา

อย่างไรก็ตามชีวิตต้องไปต่อ ตลาดเช้าใกล้บ้านเรา ก็ยังเปิดขายได้ตามปรกติ มีให้เลือกกันแล้วแต่ความชอบ ทั้งคาวหวานอีกทั้งยังสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน ให้หมุนเวียนอยู่ในสังคมใกล้บ้าน เลือกกันได้แล้วแต่ความชอบเลย แต่อย่าลืม กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ใส่เสื้อกันหนาวด้วยเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ...เราต้องผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน และขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคน
#SpringPhoto แม้จะเป็นช่วงเวลาที่แย่ที่สุดของหลายๆคน แต่ก็พอจะมีสิ่งดีๆอยู่บ้าง อย่างน้อย ก็อุณหภูมิที่เย็นลงส่วนผลที่ตามมาจากอากาศที่เย็นลงทั้งภูมิภาคทําให้ประเทศไทยของเราเย็นลงกระทันหัน ทางภาคเหนืออาจระรับรู้ได้ถึงความเย็นมากกว่าภาคกลาง ทางภาคใต้ความกดอากาศส่งผลให้มีฝนตกในบางพื้นที่และทําให้มีนํ้าท่วมสูงตามมา

อย่างไรก็ตามชีวิตต้องไปต่อ ตลาดเช้าใกล้บ้านเรา ก็ยังเปิดขายได้ตามปรกติ มีให้เลือกกันแล้วแต่ความชอบ ทั้งคาวหวานอีกทั้งยังสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน ให้หมุนเวียนอยู่ในสังคมใกล้บ้าน เลือกกันได้แล้วแต่ความชอบเลย แต่อย่าลืม กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ใส่เสื้อกันหนาวด้วยเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ...เราต้องผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน และขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคน
#SpringPhoto แม้จะเป็นช่วงเวลาที่แย่ที่สุดของหลายๆคน แต่ก็พอจะมีสิ่งดีๆอยู่บ้าง อย่างน้อย ก็อุณหภูมิที่เย็นลงส่วนผลที่ตามมาจากอากาศที่เย็นลงทั้งภูมิภาคทําให้ประเทศไทยของเราเย็นลงกระทันหัน ทางภาคเหนืออาจระรับรู้ได้ถึงความเย็นมากกว่าภาคกลาง ทางภาคใต้ความกดอากาศส่งผลให้มีฝนตกในบางพื้นที่และทําให้มีนํ้าท่วมสูงตามมา

อย่างไรก็ตามชีวิตต้องไปต่อ ตลาดเช้าใกล้บ้านเรา ก็ยังเปิดขายได้ตามปรกติ มีให้เลือกกันแล้วแต่ความชอบ ทั้งคาวหวานอีกทั้งยังสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน ให้หมุนเวียนอยู่ในสังคมใกล้บ้าน เลือกกันได้แล้วแต่ความชอบเลย แต่อย่าลืม กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ใส่เสื้อกันหนาวด้วยเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ...เราต้องผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน และขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคน
#SpringPhoto แม้จะเป็นช่วงเวลาที่แย่ที่สุดของหลายๆคน แต่ก็พอจะมีสิ่งดีๆอยู่บ้าง อย่างน้อย ก็อุณหภูมิที่เย็นลงส่วนผลที่ตามมาจากอากาศที่เย็นลงทั้งภูมิภาคทําให้ประเทศไทยของเราเย็นลงกระทันหัน ทางภาคเหนืออาจระรับรู้ได้ถึงความเย็นมากกว่าภาคกลาง ทางภาคใต้ความกดอากาศส่งผลให้มีฝนตกในบางพื้นที่และทําให้มีนํ้าท่วมสูงตามมา

อย่างไรก็ตามชีวิตต้องไปต่อ ตลาดเช้าใกล้บ้านเรา ก็ยังเปิดขายได้ตามปรกติ มีให้เลือกกันแล้วแต่ความชอบ ทั้งคาวหวานอีกทั้งยังสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน ให้หมุนเวียนอยู่ในสังคมใกล้บ้าน เลือกกันได้แล้วแต่ความชอบเลย แต่อย่าลืม กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ใส่เสื้อกันหนาวด้วยเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ...เราต้องผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน และขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคน
#SpringPhoto แม้จะเป็นช่วงเวลาที่แย่ที่สุดของหลายๆคน แต่ก็พอจะมีสิ่งดีๆอยู่บ้าง อย่างน้อย ก็อุณหภูมิที่เย็นลงส่วนผลที่ตามมาจากอากาศที่เย็นลงทั้งภูมิภาคทําให้ประเทศไทยของเราเย็นลงกระทันหัน ทางภาคเหนืออาจระรับรู้ได้ถึงความเย็นมากกว่าภาคกลาง ทางภาคใต้ความกดอากาศส่งผลให้มีฝนตกในบางพื้นที่และทําให้มีนํ้าท่วมสูงตามมา

อย่างไรก็ตามชีวิตต้องไปต่อ ตลาดเช้าใกล้บ้านเรา ก็ยังเปิดขายได้ตามปรกติ มีให้เลือกกันแล้วแต่ความชอบ ทั้งคาวหวานอีกทั้งยังสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน ให้หมุนเวียนอยู่ในสังคมใกล้บ้าน เลือกกันได้แล้วแต่ความชอบเลย แต่อย่าลืม กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ใส่เสื้อกันหนาวด้วยเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ...เราต้องผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน และขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคน
#SpringPhoto แม้จะเป็นช่วงเวลาที่แย่ที่สุดของหลายๆคน แต่ก็พอจะมีสิ่งดีๆอยู่บ้าง อย่างน้อย ก็อุณหภูมิที่เย็นลงส่วนผลที่ตามมาจากอากาศที่เย็นลงทั้งภูมิภาคทําให้ประเทศไทยของเราเย็นลงกระทันหัน ทางภาคเหนืออาจระรับรู้ได้ถึงความเย็นมากกว่าภาคกลาง ทางภาคใต้ความกดอากาศส่งผลให้มีฝนตกในบางพื้นที่และทําให้มีนํ้าท่วมสูงตามมา

อย่างไรก็ตามชีวิตต้องไปต่อ ตลาดเช้าใกล้บ้านเรา ก็ยังเปิดขายได้ตามปรกติ มีให้เลือกกันแล้วแต่ความชอบ ทั้งคาวหวานอีกทั้งยังสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน ให้หมุนเวียนอยู่ในสังคมใกล้บ้าน เลือกกันได้แล้วแต่ความชอบเลย แต่อย่าลืม กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ใส่เสื้อกันหนาวด้วยเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ...เราต้องผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน และขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคน
#SpringPhoto แม้จะเป็นช่วงเวลาที่แย่ที่สุดของหลายๆคน แต่ก็พอจะมีสิ่งดีๆอยู่บ้าง อย่างน้อย ก็อุณหภูมิที่เย็นลงส่วนผลที่ตามมาจากอากาศที่เย็นลงทั้งภูมิภาคทําให้ประเทศไทยของเราเย็นลงกระทันหัน ทางภาคเหนืออาจระรับรู้ได้ถึงความเย็นมากกว่าภาคกลาง ทางภาคใต้ความกดอากาศส่งผลให้มีฝนตกในบางพื้นที่และทําให้มีนํ้าท่วมสูงตามมา

อย่างไรก็ตามชีวิตต้องไปต่อ ตลาดเช้าใกล้บ้านเรา ก็ยังเปิดขายได้ตามปรกติ มีให้เลือกกันแล้วแต่ความชอบ ทั้งคาวหวานอีกทั้งยังสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน ให้หมุนเวียนอยู่ในสังคมใกล้บ้าน เลือกกันได้แล้วแต่ความชอบเลย แต่อย่าลืม กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ใส่เสื้อกันหนาวด้วยเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ...เราต้องผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน และขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคน
#SpringPhoto แม้จะเป็นช่วงเวลาที่แย่ที่สุดของหลายๆคน แต่ก็พอจะมีสิ่งดีๆอยู่บ้าง อย่างน้อย ก็อุณหภูมิที่เย็นลงส่วนผลที่ตามมาจากอากาศที่เย็นลงทั้งภูมิภาคทําให้ประเทศไทยของเราเย็นลงกระทันหัน ทางภาคเหนืออาจระรับรู้ได้ถึงความเย็นมากกว่าภาคกลาง ทางภาคใต้ความกดอากาศส่งผลให้มีฝนตกในบางพื้นที่และทําให้มีนํ้าท่วมสูงตามมา

อย่างไรก็ตามชีวิตต้องไปต่อ ตลาดเช้าใกล้บ้านเรา ก็ยังเปิดขายได้ตามปรกติ มีให้เลือกกันแล้วแต่ความชอบ ทั้งคาวหวานอีกทั้งยังสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน ให้หมุนเวียนอยู่ในสังคมใกล้บ้าน เลือกกันได้แล้วแต่ความชอบเลย แต่อย่าลืม กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ใส่เสื้อกันหนาวด้วยเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ...เราต้องผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน และขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคน
#SpringPhoto แม้จะเป็นช่วงเวลาที่แย่ที่สุดของหลายๆคน แต่ก็พอจะมีสิ่งดีๆอยู่บ้าง อย่างน้อย ก็อุณหภูมิที่เย็นลงส่วนผลที่ตามมาจากอากาศที่เย็นลงทั้งภูมิภาคทําให้ประเทศไทยของเราเย็นลงกระทันหัน ทางภาคเหนืออาจระรับรู้ได้ถึงความเย็นมากกว่าภาคกลาง ทางภาคใต้ความกดอากาศส่งผลให้มีฝนตกในบางพื้นที่และทําให้มีนํ้าท่วมสูงตามมา

อย่างไรก็ตามชีวิตต้องไปต่อ ตลาดเช้าใกล้บ้านเรา ก็ยังเปิดขายได้ตามปรกติ มีให้เลือกกันแล้วแต่ความชอบ ทั้งคาวหวานอีกทั้งยังสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน ให้หมุนเวียนอยู่ในสังคมใกล้บ้าน เลือกกันได้แล้วแต่ความชอบเลย แต่อย่าลืม กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ใส่เสื้อกันหนาวด้วยเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ...เราต้องผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน และขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคน
#SpringPhoto แม้จะเป็นช่วงเวลาที่แย่ที่สุดของหลายๆคน แต่ก็พอจะมีสิ่งดีๆอยู่บ้าง อย่างน้อย ก็อุณหภูมิที่เย็นลงส่วนผลที่ตามมาจากอากาศที่เย็นลงทั้งภูมิภาคทําให้ประเทศไทยของเราเย็นลงกระทันหัน ทางภาคเหนืออาจระรับรู้ได้ถึงความเย็นมากกว่าภาคกลาง ทางภาคใต้ความกดอากาศส่งผลให้มีฝนตกในบางพื้นที่และทําให้มีนํ้าท่วมสูงตามมา

อย่างไรก็ตามชีวิตต้องไปต่อ ตลาดเช้าใกล้บ้านเรา ก็ยังเปิดขายได้ตามปรกติ มีให้เลือกกันแล้วแต่ความชอบ ทั้งคาวหวานอีกทั้งยังสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน ให้หมุนเวียนอยู่ในสังคมใกล้บ้าน เลือกกันได้แล้วแต่ความชอบเลย แต่อย่าลืม กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ใส่เสื้อกันหนาวด้วยเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ...เราต้องผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน และขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคน
#SpringPhoto