ยามเย็น อบอุ่น ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าพระปรางค์วัดอรุณฯ

15 ม.ค. 2564 เวลา 15:56 น.

ภาพพระอาทิตย์อัสดงที่กำลังเคลื่อนตัวลงอย่างช้าๆลงด้านหลังพระปรางค์ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในยามเย็นมีซึ่งมีความอบอุ่นและแสนสงบ ประชาชนทั่วไปที่รักในการถ่ายภาพต่างเดินหามุมที่ตนเองต้องการจะเก็บภาพเเสงอาทิตย์ตกหลัง มุมพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม ราชวรวิหาร เป็นอีกมุมหนึ่งที่ทุกคนชอบมาถ่ายรูปกัน ภาพเงาพระปราค์ทอดลงแม่น้ำเจ้าพระยานั้นเป็นสีทองสวยงามน่าประทับใจ

ภาพพระอาทิตย์อัสดงที่กำลังเคลื่อนตัวลงอย่างช้าๆลงด้านหลังพระปรางค์ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในยามเย็นมีซึ่งมีความอบอุ่นและแสนสงบ ประชาชนทั่วไปที่รักในการถ่ายภาพต่างเดินหามุมที่ตนเองต้องการจะเก็บภาพเเสงอาทิตย์ตกหลัง มุมพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม ราชวรวิหาร เป็นอีกมุมหนึ่งที่ทุกคนชอบมาถ่ายรูปกัน ภาพเงาพระปราค์ทอดลงแม่น้ำเจ้าพระยานั้นเป็นสีทองสวยงามน่าประทับใจ ภาพพระอาทิตย์อัสดงที่กำลังเคลื่อนตัวลงอย่างช้าๆลงด้านหลังพระปรางค์ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในยามเย็นมีซึ่งมีความอบอุ่นและแสนสงบ ประชาชนทั่วไปที่รักในการถ่ายภาพต่างเดินหามุมที่ตนเองต้องการจะเก็บภาพเเสงอาทิตย์ตกหลัง มุมพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม ราชวรวิหาร เป็นอีกมุมหนึ่งที่ทุกคนชอบมาถ่ายรูปกัน ภาพเงาพระปราค์ทอดลงแม่น้ำเจ้าพระยานั้นเป็นสีทองสวยงามน่าประทับใจ ภาพพระอาทิตย์อัสดงที่กำลังเคลื่อนตัวลงอย่างช้าๆลงด้านหลังพระปรางค์ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในยามเย็นมีซึ่งมีความอบอุ่นและแสนสงบ ประชาชนทั่วไปที่รักในการถ่ายภาพต่างเดินหามุมที่ตนเองต้องการจะเก็บภาพเเสงอาทิตย์ตกหลัง มุมพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม ราชวรวิหาร เป็นอีกมุมหนึ่งที่ทุกคนชอบมาถ่ายรูปกัน ภาพเงาพระปราค์ทอดลงแม่น้ำเจ้าพระยานั้นเป็นสีทองสวยงามน่าประทับใจ ภาพพระอาทิตย์อัสดงที่กำลังเคลื่อนตัวลงอย่างช้าๆลงด้านหลังพระปรางค์ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในยามเย็นมีซึ่งมีความอบอุ่นและแสนสงบ ประชาชนทั่วไปที่รักในการถ่ายภาพต่างเดินหามุมที่ตนเองต้องการจะเก็บภาพเเสงอาทิตย์ตกหลัง มุมพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม ราชวรวิหาร เป็นอีกมุมหนึ่งที่ทุกคนชอบมาถ่ายรูปกัน ภาพเงาพระปราค์ทอดลงแม่น้ำเจ้าพระยานั้นเป็นสีทองสวยงามน่าประทับใจ ภาพพระอาทิตย์อัสดงที่กำลังเคลื่อนตัวลงอย่างช้าๆลงด้านหลังพระปรางค์ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในยามเย็นมีซึ่งมีความอบอุ่นและแสนสงบ ประชาชนทั่วไปที่รักในการถ่ายภาพต่างเดินหามุมที่ตนเองต้องการจะเก็บภาพเเสงอาทิตย์ตกหลัง มุมพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม ราชวรวิหาร เป็นอีกมุมหนึ่งที่ทุกคนชอบมาถ่ายรูปกัน ภาพเงาพระปราค์ทอดลงแม่น้ำเจ้าพระยานั้นเป็นสีทองสวยงามน่าประทับใจ ภาพพระอาทิตย์อัสดงที่กำลังเคลื่อนตัวลงอย่างช้าๆลงด้านหลังพระปรางค์ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในยามเย็นมีซึ่งมีความอบอุ่นและแสนสงบ ประชาชนทั่วไปที่รักในการถ่ายภาพต่างเดินหามุมที่ตนเองต้องการจะเก็บภาพเเสงอาทิตย์ตกหลัง มุมพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม ราชวรวิหาร เป็นอีกมุมหนึ่งที่ทุกคนชอบมาถ่ายรูปกัน ภาพเงาพระปราค์ทอดลงแม่น้ำเจ้าพระยานั้นเป็นสีทองสวยงามน่าประทับใจ ภาพพระอาทิตย์อัสดงที่กำลังเคลื่อนตัวลงอย่างช้าๆลงด้านหลังพระปรางค์ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในยามเย็นมีซึ่งมีความอบอุ่นและแสนสงบ ประชาชนทั่วไปที่รักในการถ่ายภาพต่างเดินหามุมที่ตนเองต้องการจะเก็บภาพเเสงอาทิตย์ตกหลัง มุมพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม ราชวรวิหาร เป็นอีกมุมหนึ่งที่ทุกคนชอบมาถ่ายรูปกัน ภาพเงาพระปราค์ทอดลงแม่น้ำเจ้าพระยานั้นเป็นสีทองสวยงามน่าประทับใจ