ศึกรถไฟฟ้าสายสีส้ม สะเทือนการต่อสัมปทานรถไฟสายสีเขียว ?

03 ก.พ. 2564 เวลา 11:32 น. 4

เผยไทม์ไลน์สำคัญของรถไฟฟ้าสายสีส้ม และไทม์ไลน์การต่อสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว

ยังไม่อาจรู้ได้ว่า เส้นทางการต่อสัมปทานของรถไฟฟ้าสายสีเขียว กับการประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้ม จะลงเอยอย่างไร ? หลังจากทั้ง 2 โครงการเกิดเหตุสะดุด  

โดยการต่อสัญญาสัมปทาน ถูกทักท้วงจากการกระทรวงคมนาคม จึงยังไม่อาจส่งให้ที่ประชุม ครม. เห็นชอบได้

ส่วนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม หลังจากมีการปรับเกณฑ์ประเมินการประมูล กระทั่งมีการฟ้องร้อง และศาลปกครองมีคำสั่งให้ทุเลาการใช้เกณฑ์ประเมินใหม่ ก่อนคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 36 แห่งพ.ร.บ.การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ได้มีมติให้ยกเลิกประมูลในวันนี้

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ที่ถูกกระทรวงการคมนาคมทักท้วงการต่อสัมปทาน อยู่ในความรับผิดของกรุงเทพมหานคร ส่วนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม อยู่ในความดูแลของ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย สังกัดกระทรวงการคมนาคม

ซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อไปว่า ทั้งสองโครงการจะมีบทสรุปอย่างไร ?  

ศึกรถไฟฟ้าสายสีส้ม สะเทือนการต่อสัมปทานรถไฟสายสีเขียว ?

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด