ด่วน! ผู้ว่าฯปทุมธานี สั่งล็อกดาวน์อาคารพาณิชย์ 9 จุด คุมโควิด

16 ก.พ. 2564 เวลา 4:44 น.

วันที่ 16 ก.พ.64 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เผยเอกสารคำสั่งจังหวัดปทุมธานี เรื่อง การจัดตั้งสถานที่ป้องกันและควบคุมโรค (Quarantine) จากผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม โดยมีใจความสำคัญว่า

เพื่อกักกันในกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 จึงให้จัดตั้งสถานที่ป้องกันและควบคุมโรค อาคารพาณิชย์ ทั้งหมด 9 แห่งดังนี้

1.อาคารพาณิชย์โดยรอบพื้นที่ตลาดพรพัฒน์ ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี

2.อาคารพาณิชย์โดยรอบพื้นที่ตลาดสุชาติ ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี

3.อาคารพาณิชย์โดยรอบซอยรังสิต-ปทุมธานี 17 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี

4.อาคารพาณิชย์โดยรอบซอยรังสิต-ปทุมธานี19 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี

5.อาคารพาณิชย์โดยรอบซอยรังสิต-ปทุมธานี 21 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี

6.อาคารพาณิชย์โดยรอบซอยรังสิต-ปทุมธานี 23 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี

7.อาคารพาณิชย์โดยรอบซอยรังสิต-ปทุมธานี 25 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี

8.อาคารพาณิชย์โดยรอบซอยรังสิต-ปทุมธานี 27 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี

9.อาคารพาณิชย์โดยรอบซอยรังสิต-ปทุมธานี 29 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี

โดยห้ามมีการชุมนุมหรือการทำกิจกรรมหรือการมั่วสุมในพื้นที่ดังกล่าว พร้อมทั้งห้ามบุคคลใดที่ไม่ได้รับอนุญาต เข้าไปในพื้นที่ที่กำหนดหรืออกจากสถานที่ป้องกันแล้วควบคุมโรคผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำและปรับ

ด่วน! ผู้ว่าฯปทุมธานี สั่งล็อกดาวน์อาคารพาณิชย์ 9 จุด คุมโควิด

ด่วน! ผู้ว่าฯปทุมธานี สั่งล็อกดาวน์อาคารพาณิชย์ 9 จุด คุมโควิด

ด่วน! ผู้ว่าฯปทุมธานี สั่งล็อกดาวน์อาคารพาณิชย์ 9 จุด คุมโควิด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด