ส่องตัวเลข GDP ประเทศตั้งแต่ ‘ลุงตู่’เป็นนายกปีไหนปัง-พังกว่ากัน !

24 ก.พ. 2564 เวลา 1:33 น. 37

พามาส่องดู GDP ของประเทศไทย ตั้งแต่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หรือลุงตู่ มาเป็นนายกรัฐมนตรี จากในอดีตถึงปัจจุบัน ว่าเป็นอย่างไรปีไหนปัง และพังกว่ากัน พร้อมแนวโน้มในอนาคตจะเป็นอย่างไรท่ามกลางโควิด-19

เศรษฐกิจจะดีไม่ดีสิ้นปีมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ( สศช.) หรือที่หลายคนเรียกติดปากกันว่าสภาพัตน์ฯ จะต้องออกมาประเมิน และสรุปสภาวะเศรษฐกิจของไทย หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ  หรือ GDP  ในแต่ละปีให้ประชาชนได้รับรู้ว่าบ้านเราอยู่ในขั้นไหน แล้วมักจะมีการคาดการณ์ว่าปีต่อไปจะเป็นอย่างไร เพื่อให้ผู้คน นักธุรกิจได้รับรู้ และรับมือกันหากมีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไม่ดี

หากจะบอกว่า GDP คืออะไร เป็นภาษาชาวบ้าน ๆ ให้เข้าใจง่าย ๆ มันก็คือมูลค่าสินค้า และบริการขั้นสุดท้ายของประเทศ เช่นกิจกรรมต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจ การค้า การขาย การท่องเที่ยว การส่งออก ภาคบริการต่าง ๆ ที่ประเทศเราทำการค้าขายมาตลอดทั้งปีขายดีแค่ไหน รวงมถึงการลงทุนจากภาครัฐด้วยที่ก่อให้เกิดการจ้างเงินเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งมันก็จะสะท้อนไปยังเศรษฐกิจทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นการค้าการขายในระดับเล็ก ๆ การจ้างงาน กำลังซื้อของคน เงินในกระเป๋า รวมถึงราคาพืชผลทางการเกษตร ปากท้องของผู้คนในประเทศด้วย หากปีไหนที่เศรษฐกิจดี GDP ออกมาดีก็สะท้อนว่าคนพอมีอันจะกิน

ส่องตัวเลข GDP ประเทศตั้งแต่ ‘ลุงตู่’เป็นนายกปีไหนปัง-พังกว่ากัน !

แต่โดยหลัก ๆ แล้ว GDP จะวัดมาจาก 5 สิ่งนี้ 1.การบริโภคภาคเอกชน 2.การลงทุนภาคเอกชน 3.การใช้จ่ายของรัฐ และการลงทุนภาครัฐ 4.การส่งออก  และ5.การนำเข้า  แต่อย่างไรก็ตามทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจโลกด้วย และการบริหารงาน นโยบายของรัฐบาลในแต่ละยุคสมัยว่ามีนโยบายอะไรมากระเศรษฐกิจหรือไม่ ? หรือปีนั้นเจอปัจจัยลบอะไรที่มารบกวน อย่างเช่น ปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 ที่ไทยต้องเผชิญกับโควิด-19 เป็นตัวฉุดเศรษฐกิจไทย

ซึ่งในยุคที่ต้องเผชิญกับปัจจัยโควิด-19 ก็ตรงกับยุคของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หรือลุงตู่ เป็นนายกรัฐมนตรี วันนี้ “สปริง” จะพามาส่องว่าตั้งแต่ลุงตู่มาเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อประมาณกลางปี 2557 ว่า GDP ประเทศแต่ละปีเป็นอย่างไร โดยจะขอเริ่มจากปี 2558 เพราะนายกได้ทำงานแบบเต็มปีเป็นปีแรก ขอรวบรวมไล่เรียงมาให้ดูจากอดีตถึงปัจจุบันดังนี้

ส่องตัวเลข GDP ประเทศตั้งแต่ ‘ลุงตู่’เป็นนายกปีไหนปัง-พังกว่ากัน !

ปี 2558 มูลค่า 15.49  ล้านล้านบาท  ขยายตัวร้อยละ 2.8

ปี 2559 มูลค่า 16.10 ล้านล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 3.2  

ปี 2560  มูลค่า 16.24 ล้านล้านบาท  ขยายตัวร้อยละ 3.9 

ปี 2561  มูลค่า 17.31 ล้านล้านบาท ขยายตัวร้อยละ4.1 

ปี 2562 มูลค่า 17.72  ล้านล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 2.4

ปี 2563 มูลค่า 16.64 ล้านล้านบาท   ติดลบร้อยละ 6.1

ปี 2564 คาดการณ์ขยายตัว 2.5%-3.5%

ส่องตัวเลข GDP ประเทศตั้งแต่ ‘ลุงตู่’เป็นนายกปีไหนปัง-พังกว่ากัน !

อย่างไรก็ตามปี 2564 แม้ว่าจะมีการประเมินกันไว้แบบนั้น แต่ก็ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดว่าโควิด -19 จะหายไปจากโลกนี้แบบอวสานวันใด ถ้าไปเร็วเศรษฐกิจก็มีโอกาสฟื้นตัวเร็ว ลุ้นกันว่าวัคซีนที่เริ่มฉีดกันแล้วทั่วโลกจะเอามันอยู่หรือไม่ ?

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด