Spring News

ซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจ “สาธารณสุข” อันดับ 1 กระทรวงที่ช่วยหลือประชาชน

28 มี.ค. 2564 เวลา 6:54 น.

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจเรื่องจัดอันดับกระทรวง ผลโพล 45.4 % ระบุ กระทรวงสาธารณสุข เป็นอันดับ 1 กระทรวงที่ตื่นตัวช่วยเหลือประชาชน แก้วิกฤตแพร่ระบาดโควิด

นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง “จัดอันดับกระทรวง” กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 3,010 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 22-27 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยผลการจัดอันดับกระทรวงที่ตื่นตัว เป็นตัวช่วยดูแลประชาชนได้มากที่สุด อันดับ 1 คือกระทรวงสาธารณสุข โดยทั้ง 5 อันดับ มีดังต่อไปนี้

ซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจ “สาธารณสุข” อันดับ 1 กระทรวงที่ช่วยหลือประชาชน

อันดับ 1 กระทรวงสาธารณสุข 45.4 %

มีผลงานเด่น รวดเร็วฉับไวป้องกันและแก้ไขวิกฤตแพร่ระบาดของเชื้อโควิด ดูแลรักษาประชาชนผู้ติดเชื้อ การได้วัคซีนมาฉีดให้ประชาชนฟรีครอบคลุมทั่วประเทศ

อันดับ 2 กระทรวงการคลัง 21.7 %

ช่วยเหลือเยียวยา เอาใจใส่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย

กระทรวงกลาโหม

อันดับ 3 กระทรวงกลาโหม 7.7  %

ทหารช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย พิบัติต่าง ๆ รับซื้อสินค้าเกษตร จำหน่ายสินค้าราคาถูกใกล้ค่ายทหาร ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการกักกันตัวควบคุมโรค โรงพยาบาลสนาม การจัดกำลังเข้าควบคุมพื้นที่แพร่ระบาดโควิดและช่วยเหลือประชาชน

อันดับ 4 กระทรวงพาณิชย์ 7.4 %

ร่วมมือกับภาคเอกชนขายสินค้าราคาถูก

อันดับ 5 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6.2 %

เยียวยากลุ่มเกษตรกรได้รับผลกระทบจากโควิด-19 การประกันราคาพืชผลทางการเกษตร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด