Spring News

เริ่มแล้วเทศกาลสงกรานต์สวนนงนุช น้องช้าง 3 คู่รดน้ำดำหัวแม่ช้าง 

13 เม.ย. 2564 เวลา 8:04 น.

เริ่มแล้วเทศกาลสงกรานต์ สวนนงนุชพัทยา นำน้องช้าง 3 คู่ รดน้ำดำหัวแม่ช้าง สืบสานประเพณีไทย ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19  “ ริน รด  พรม ” ใส่หน้ากากไม่สาดน้ำ 

วันที่ 13 เม.ย. 64 ที่ สวนนงนุชพัทยา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา ได้จัดงาน “เทศกาลสงกรานต์” สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2564  ตามมาตรการควบคุมโรค “ ริน  รด  พรม”  ใส่หน้ากากไม่สาดน้ำ โดยมีขบวนแห่นางสงกรานต์ที่สวยงามตระการตาในชื่อชุด"ประเพณีศรีสงกรานต์" พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป 9 วัด คู่บ้านคู่เมืองของไทย

เริ่มแล้วเทศกาลสงกรานต์สวนนงนุช น้องช้าง 3 คู่รดน้ำดำหัวแม่ช้าง 

พร้อมนำลูกช้าง 3 คู่ รดน้ำดำหัวแม่ช้าง โดยใช้กลีบดอกไม้เป็นสัญลักษณ์ในการแสดงความเคารพ สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว ถือเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของประเทศไทยให้ประจักษ์สู่สายตานักท่องเที่ยวทั่วโลก

เริ่มแล้วเทศกาลสงกรานต์สวนนงนุช น้องช้าง 3 คู่รดน้ำดำหัวแม่ช้าง   
           

นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทนา กล่าวว่า สวนนงนุชพัทยา ได้จัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2564 เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ และเผยแพร่ประเพณีอันดีงามของคนไทย ให้เป็นที่ประจักษ์สู่นักท่องเที่ยวทุกเชื้อชาติ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้คนไทยได้ร่วมกันรักษาประเพณีอันดี โดยจัดให้มีกิจกรรม  สรงน้ำพระพุทธรูป 9 วัด คู่บ้านคู่เมืองของไทย อันได้แก่ พระแก้วมรกต ,หลวงพ่อโสธร,พระพุทธชินราช ,พระพุทธมหาสุวรรณศากยมุนี ,หลวงพ่อพระใส ,หลวงพ่อวัดไร่ขิง ,พระพุทธสิหิงส์ ,หลวงพ่อโต ,หลวงพ่อบ้านแหลม  ซึ่งประดิษฐานที่ สวนลอยฟ้า ภายใต้มาตรการของภาครัฐอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิ-19

เริ่มแล้วเทศกาลสงกรานต์สวนนงนุช น้องช้าง 3 คู่รดน้ำดำหัวแม่ช้าง 
         

 

โดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว  สามารถเชื่อมั่นและมั่นใจ ในความปลอดภัย และมาตรการป่องกันโควิด-19 เพราะทางสวนนงนุชพัทยา ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มาตรฐาน SHA  และการรับรองจากสภาการเดินทางและการท่องเที่ยวโลก  Safe travels ซึ่งเป็นมาตรฐาน องค์การที่เกิดจากการรวมตัวของธุรกิจทุกประเภทในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลก  
โดยมีมาตรฐานในด้านการบริการ และด้านสุขอนามัย ให้เป็นไปตามมาตรการทางสาธารณสุข โดยได้มีมาตรฐานคือสุขลักษณะอาคารและอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีอยู่ในอาคาร การจัดอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค และ การป้องกันสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในความปลอดภัย ในช่วงการระบาดของ โควิด -19 ให้แก่นักท่องเที่ยว ที่เข้ามาเยี่ยมชมสวนนงนุชพัทยา ส่วนงานเทศกาลสงกรานต์ที่สวนนงนุชพัทยา มีกำหนดจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 13 – 15  เม.ย.นี้ ซึ่งจะมีขบวนแห่ที่สวยงามให้นักท่องเที่ยวได้ชม ในทุกวัน ภายใน 3 วันนี้

เริ่มแล้วเทศกาลสงกรานต์สวนนงนุช น้องช้าง 3 คู่รดน้ำดำหัวแม่ช้าง 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

-สวนนงนุชพัทยา สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว พ่นฆ่าเชื้อโควิด 19

-สรงน้ำพระสงกรานต์ที่บ้าน บทสวด เวลา เผยขั้นตอน วิธีการ เพื่อสิริมงคล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด