ส่อฮั้วประมูล! ดีเอสไอยื่นเอกสาร ป.ป.ช. สั่งสอบคดีรื้อเกณฑ์โออาร์ "รถไฟฟ้าสายสีส้ม"

21 เม.ย. 2564 เวลา 4:39 น. 1

ดีเอสไอ เดินหน้ายื่นเอกสารเสนอ ป.ป.ช. เหตุพบพิรุธคดีแก้ทีโออาร์รถไฟฟ้าสายสีส้ม ส่อฮั้วประมูล เร่งสอบผู้เกี่ยวข้อง

 จากกรณีที่นายศรีสุวรรณ จรรยา อุปนายกและเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ปฏิบัติหน้าที่นายกสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นเรื่องร้องขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พิจารณารับกรณีกล่าวหาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญาของคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 และผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในโครงการการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาใหม่ (ทีโออาร์) หลังจากที่มีการขายซองประกวดราคาไปแล้วอันเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

 และน่าเชื่อว่าจะมีการกีดกันการเสนอราคา (ฮั้วประมูล) อันอาจเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 เป็นคดีพิเศษ ตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547

 ขณะเดียวกันกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) จึงได้แสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานทั้งหลายเพื่อหารายละเอียด โดยให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าให้ข้อมูลและรายละเอียดโดยทั่วถึง ประกอบด้วย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)  สำนักงบประมาณ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) BTCS บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)และคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562  

 เบื้องต้นเห็นชอบให้ส่งสำนวนการสืบสวนและเอกสารประกอบ รวม 1,940 แผ่น ไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) เพื่อดำเนินการไต่สวนและวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2561

 

 ทั้งนี้ภายหลังการสืบสวนเสร็จสิ้นแล้วคณะพนักงานสืบสวนได้พิจารณาเห็นว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 36 และผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) มีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (16) ประกอบพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 มาตรา 3 ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่และความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 11 และมาตรา 12

 ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในการไต่สวนและวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพ.ศ.2561มาตรา 4 และมาตรา 172 ประกอบพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐพ.ศ. 2542 มาตรา 14 วรรคสอง (1)

 อย่างไรก็ตามกรณีดังกล่าวเป็นคดีเกี่ยวข้องโดยตรงในการจัดทำโครงการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะของภาครัฐให้กับประชาชนของรัฐบาล และเป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจอย่างกว้างขวาง เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งเมื่อการสืบสวนเสร็จสิ้นแล้ว กรมสอบสวนคดีพิเศษ จะเผยแพร่ผลการดำเนินการให้กับประชาชนได้รับทราบความคืบหน้าต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• ศึกรถไฟฟ้าสายสีส้ม ! ศาลอาญาฯ ยังไม่รับฟ้อง สั่ง รฟม. ส่งเอกสารเพิ่ม

• ศึกรถไฟฟ้าสายสีส้ม ! บีทีเอส เตรียมอุทธรณ์ หลังศาลปกครองฯ จำหน่ายคดี

• หักเหลี่ยมเฉือนคม เบรกเกณฑ์ใหม่ ประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้ม รอบ 2

• ประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้ม ! สามารถ สงสัย ทำไม รฟม. ยังกล้าเดินหน้าชน ?

• BTSC ฟ้อง รฟม.-บุคคลเกี่ยวข้องล้มประมูลสายสีส้ม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด