เปิดไทม์ไลน์ดับโควิด เพิ่ม 31 ราย พบความดัน-เบาหวาน เป็นปัจจัยเสี่ยงทรุด

03 พ.ค. 2564 เวลา 4:26 น.

ศบค. เปิดไทม์ไลน์ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 31 ราย โรคประจำตัวอย่าง ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค และมีถึง 15 ราย มีประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยัน รวมเสียชีวิตสะสม 276 ราย

วันที่ 3 พ.ค. 2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เปิดเผยสถานการณ์ประจำวัน 

• ผู้ติดเชื้อ 2,041 ราย
• จากระบบเฝ้าระวังฯ 1,943 ราย 
• จากการคัดกรองเชิงรุก 97 ราย
• ต่างประเทศ 1 ราย
• ผู้ป่วยสะสม 71,025 ราย 
• เสียชีวิตเพิ่ม 31 ราย (สะสม 276 ราย)

โดยมีข้อมูลที่น่าสนใจคือในจำนวนผู้ติดเชื้อ โควิด-19 ที่ยังรักษาตัวที่รพ. 29,765 ราย 

• อาการหนัก 981 ราย 
• ใส่ท่อช่วยหายใจ 278  ราย

สำหรับรายละเอียดผู้เสียชีวิต 31 ราย เป็นเพศชาย 18 ราย เพศหญิง 13 ราย อายุระหว่าง 31 - 83 ปี 

อยู่ในพื้นที่ กทม.10 ราย นนทบุรี 10 ราย ปทุมธานี 2 ราย นครศรีธรรมราช 2 ราย ฉะเชิงเทรา 1 ราย อ่างทอง 1 ราย เพชรบุรี 1 ราย สุพรรณบุรี 1 รายลพบุรี 1 ราย ชัยภูมิ 1 ราย ระนอง 1 ราย

โดยส่วนใหญ่มี โรคประจำตัว เบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง ไขมันในเลือดสูง โรคปอดเรื้อรัง โรคไตเรื้อรัง มะเร็ง ภาวะอ้วน โดยในจำนวนนี้ มีการใกล้ชิดสมาชิกครอบครัวที่ติดเชื้อ และสัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยันถึง 21 ราย

ดับโควิด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด