Spring News

เฟิร์มแล้ว! เราชนะ รอบใหม่เยียวยา 2,000 บาท เงินเข้าวันไหน

11 พ.ค. 2564 เวลา 5:55 น. 28

มติ ครม. ยืนยันการจ่ายเงินเยียวยา เราชนะ รอบใหม่ 2,000 บาท กำหนดวันโอนเงินเข้าแอปเป๋าตังเรียบร้อยแล้ว รองรับผู้เข้าร่วมโครงการเราชนะที่ลงทะเบียนก่อนหน้านี้จำนวน 32.9 ล้านคน

เฟิร์มแล้ว! เราชนะ รอบใหม่เยียวยา 2,000 บาท เงินเข้าวันไหน

เราชนะ รอบใหม่มีมติจ่ายเงินเยียวยา 2,000 บาท แบ่งเป็นผู้เข้าร่วมโครงการเราชนะ จำนวน 32.9 ล้านคน และโครงการ ม.33 เรารักกัน จำนวน 9.27 ล้านคน ใช้งบประมาณกว่า 85,500 ล้านบาท 

สรุป เราชนะ เงินเข้าวันไหน รอบใหม่เยียวยา 2,000 บาท

- โอนงวดแรก 1,000 บาท วันที่ 21 พ.ค. 2564

- โอนงวดสอง 1,000 บาท วันที่ 28 พ.ค. 2564

- ใช้จ่ายกันจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 64 หรือวันสิ้นสุดโครงการ

เยียวยา เราชนะ รอบใหม่ 2,000 บาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด