Spring News

เผยข้อมูลดับโควิด เพิ่ม 24 ราย พบ 3 ราย รับการรักษาและเสียชีวิตในวันเดียวกัน

16 พ.ค. 2564 เวลา 5:30 น.

ศบค. เปิดไทม์ไลน์ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 24 ราย พบ 3 ราย เข้ารับการรักษาและเสียชีวิตในวันเดียวกัน โดยเริ่มมีผู้เสียชีวิตจากโรคปอดเรื้อรัง ซึ่งอาจเกิดจากการสูบบุหรี่ ส่วนใหญ่มีประวัติเสี่ยงรับเชื้อโควิด-19 จากคนในครอบครัว

วันที่ 16 พ.ค. 2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เปิดเผยสถานการณ์ประจำวัน 

• ผู้ติดเชื้อ 2,302 ราย

• จากระบบเฝ้าระวังฯ 1,692 ราย 

• จากการคัดกรองเชิงรุก 587 ราย

• ต่างประเทศ 23 ราย

• ผู้ป่วยสะสม 101,447 ราย 

• เสียชีวิตเพิ่ม 24 ราย (สะสม 589 ราย)

โดยมีข้อมูลที่น่าสนใจคือในจำนวนผู้ติดเชื้อ โควิด-19 ที่ยังรักษาตัวที่ รพ. 35,055 ราย 

• อาการหนัก 1,228 ราย 

• ใส่ท่อช่วยหายใจ 408 ราย

โควิดวันนี้

สำหรับรายละเอียดผู้เสียชีวิต 24 ราย เป็นเพศชาย 13 ราย เพศหญิง 11 ราย อายุระหว่าง 15 - 85 ปี พบ 3 ราย รับการรักษาและเสียชีวิตในวันเดียวกัน 

อยู่ในพื้นที่ กทม.8 ราย ชลบุรี 2 ราย ปทุมธานี 2 ราย กาญจนบุรี 2 ราย เชียงใหม่ 1 ราย ศรีสะเกษ 1 ราย ราชบุรี 1 ราย สมุทรปราการ 1 ราย ขอนแก่น 1 ราย นครสวรรค์ 1 ราย พิจิตร 1 ราย ระยอง 1 ราย นครนายก 1 ราย อยุธยา 1 ราย

โดยส่วนใหญ่มี โรคประจำตัว โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ไตเรื้อรัง โรคหัวใจ โรคปอดเรื้อรัง มะเร็ง ภาวะอ้วน โดยเริ่มมีผู้เสียชีวิตจากโรคปอดเรื้อรังให้เห็น ซึ่งอาจเกิดจากการสูบบุหรี่ 

โดยส่วนใหญ่เป็นการสัมผัสใกล้ชิดกับสมาชิกในครอบครัว (ภรรยา บุตร ญาติ) 

ตาย 24 ราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด