Spring News

ชาวบ้านรวมตัวสู้โควิด 19 รวมตัวเรียนทำขนมสร้างรายได้เสริม

16 พ.ค. 2564 เวลา 4:17 น. 8

ชาวบ้านชานเมือง ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เข้าอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานส่งเสริมอาชีพทำขนมขาย หลังจากขาดรายได้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

15 พฤษภาคม 2564 ที่อาคารเอนกประสงค์บ้านชานเมือง หมู่ 12 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน นายกำจัด ใจงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านชานเมือง และสมาชิก อบต.บ้านชานเมือง จัดโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับชุมชนชานเมือง สาขาทำขนมไทย หลังจากขาดรายได้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

นางจรรยา เอี่ยมอาภรณ์ วิทยากรฝึกอบรมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เล่าว่า ฝึกอบรมทำขนมไทยพื้นเมืองแม่ฮ่องสอนให้กับแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะในหมู่บ้านชานเมือง จำนวน 20 คน ตามมาตรการเว้นระยะห่างป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม จำนวน 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2564

“เพื่อเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว เพราะขนมไทยพื้นเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นขนมที่มีรสชาติอร่อย ลงทุนน้อย ขายได้เร็ว ราคาไม่แพง เมื่ออบรมจบหลักสูตรไปแล้วสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพได้เลย”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด