svasdssvasds

ภูเขาไฟในคองโก ปะทุขึ้นอีกครั้ง ชาวบ้านเมืองโกม่าอพยพอย่างสงบ

ภูเขาไฟในคองโก ปะทุขึ้นอีกครั้ง ชาวบ้านเมืองโกม่าอพยพอย่างสงบ

ภูเขาไฟเนียรากอนโก ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ปะทุขึ้นอีกครั้ง เป็นเหตุให้ชาวบ้านในเมืองโกม่าต้องอพยพเพื่อความปลอดภัย แม้ทุกคนจะเดินทางอย่างสงบ แต่ก็เต็มไปด้วยความกังวล

ผู้อยู่อาศัยหลายพันคนในเมืองโกม่า ซึ่งเป็นเมืองสำคัญทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกกำลังอพยพในช่วงกลางคืน หลังเกิดการปะทุของภูเขาไฟเนียรากอนโก (Nyiragongo)

ชาวบ้านต่างพากันอพยพไปยังรวันดา ซึ่งอยู่ไม่ไกลมากนัก ทว่าพรมแดนนั้นถูกปิดอยู่ พวกเขาจึงต้องเดินกลับไปที่เมืองโกม่าอีกครั้ง และมุ่งขึ้นเหนือ

ภูเขาไฟในคองโก ปะทุขึ้นอีกครั้ง ชาวบ้านเมืองโกม่าอพยพอย่างสงบ

เมืองโกม่าตั้งอยู่ริมทะเลสาบคิวู (Kivu) ชายแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกกับรวันดา มีประชากรราว 670,000 คน ตามการคาดการณ์ของสหประชาชาติ (ยูเอ็น)

ทอม แพร์ คอสตา (Tom Peyre-Costa) โฆษกสภาแอฟริกาของตะวันตกและกลาง กล่าวว่า "ชาวบ้านอพยพอย่างเรียบร้อย ไม่แตกตื่น แต่ทุกคนล้วนมีความกังวลอย่างมาก"

ภูเขาไฟในคองโก ปะทุขึ้นอีกครั้ง ชาวบ้านเมืองโกม่าอพยพอย่างสงบ

การปะทุของภูเขาไฟดูเหมือนจะลดลงแล้วตามรายงานของหน่วยงานเฝ้าสังเกตการณ์ภูเขาไฟโกม่า ทำให้เจ้าหน้าที่ในเมืองเปิดใช้แผนอพยพเพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อน

การปะทุครั้งใหญ่ครั้งสุดท้ายของภูเขาไฟเกิดขึ้นในปี 2545 คร่าชีวิตผู้คนไปกว่า 250 คน และพลัดถิ่นอีกหลายพันคน

related