Spring News

ศิริราช แจ้งนัดฉีดวัคซีน 7-11 พ.ค. ฉีดปกติ ส่วนนัดหลัง 12 มิ.ย.ให้รอประกาศ

06 มิ.ย. 2564 เวลา 17:11 น.

"คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล" ออกประกาศ เรื่อง การรับวัคซีนโควิด19 ณ รพ.ศิริราช และรพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 7-11 มิ.ย.64 สามารถมารับวัคซีนได้ตามวันและเวลาที่กำหนดตามนัดหมายเดิม ส่วนนัดหลัง 12 มิ.ย.ให้รอประกาศ

จากกรณีที่มีหลายโรงพยาบาลออกมาประกาศชะลอการฉีดวัคซีนโควิดออกไปก่อน โดยแจงรายละเอียดว่ารอการจัดสรรวัคซีนเพิ่มเติม ซึ่งยังไม่มีกำหนดที่แน่ชัดว่าจะได้รับการจัดสรรเมื่อใด ทั้งนี้หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนั้น

ล่าสุด คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอประกาศให้ทราบว่า ประชาชนที่ได้รับการนัดหมายให้มารับวัคซีนโควิด-19 ผ่านการลงทะเบียนระบบ หมอพร้อม ไทยร่วมใจ และผู้ที่มีนัดหมายให้มารับวัคซีนเข็มที่ 2 ที่โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ รวมทั้งจุดรับบริการวัคซีนภายใต้ความร่วมมือของโรงพยาบาลศิริราช ได้แก่ไอคอนสยาม ทรู ดิจิทัล พาร์ค ระหว่างวันที่ 7-11 มิถุนายน 2564 สามารถมารับวัคซีนได้ตามวันและเวลาที่กำหนดตามนัดหมายเดิม สำหรับผู้ที่มีนัดหมายรับวัคซีนตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป หากมีประกาศเปลี่ยนแปลงใดๆ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จะประกาศให้ทราบในภายหลัง

ศิริราช แจ้งนัดฉีดวัคซีน 7-11 พ.ค. ฉีดปกติ ส่วนนัดหลัง 12 มิ.ย.ให้รอประกาศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด