svasdssvasds

มนุษย์เงินเดือน 15,000 บาท หรือเพิ่งทำงานใหม่ จะต้องรู้อะไรบ้าง ?

มนุษย์เงินเดือน 15,000 บาท หรือเพิ่งทำงานใหม่ จะต้องรู้อะไรบ้าง ?

ชีวิตคนเราเรียนจบมา ก็ต้องทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนหาเลี้ยงชีพ แต่มีมากมายเหลือเรื่องราวที่เราจะต้องรู้ ทั้งการออม ภาษี กฎหมายแรงงาน วันนี้สมมุติเราเงินเดือน 15,000 บาท เราควรรู้อะไรบ้าง

การทำงานที่เหน็ดเหนื่อยทุกวันนี้ที่ต้องแลกมากับเงินเดือนค่าตอบแทนที่เราจะต้องนำมาเลี้ยงชีพ ใครเงินเดือนเยอะก็ถือว่าโชคดีไป ส่วนใครเงินเดือนน้อยก็ต้องหารายได้เสริม หาช่องทางอื่นเพิ่ม หรืออาจประหยัดอดออมเพื่อให้ใช้จ่ายเพียงพอไม่ไปกู้ยืมเป็นหนี้เป็นสิ้นเพิ่ม แต่ไม่ว่ามนุษย์เงินเดือน หรือใครที่ทำงานฟรีแลนซ์ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรู้เรื่องการเงิน ภาษี การออม ประกันสังคม หรือกฎหมาย ที่เกี่ยวกับแรงงาน

มนุษย์เงินเดือนควรรู้เรื่องฎหมาย การออม ภาษี หลายอย่าง มนุษย์เงินเดือนควรรู้กฎหมาย การออม ภาษี หลายอย่าง

รู้ไว้เลยเงินเดือนละ15,000 บาท ต้องทำอะไรบ้าง

วันนี้ #SPRiNG จะขอพามนุษย์เงินเดือน หรือคนที่ทำฟรีแลนซ์มาเรียนรู้ในสิ่งที่ต้องรู้เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ให้ตัวเองท่าน สมมุติว่าท่านได้เงินเดือนละ 15,000 บาท จะมีอะไรที่ต้องรู้บ้างเพื่อให้บริหารจัดการตัวเองได้อย่างเป็นระบบ สามารถดูรายละเอียดได้ต่อไปนี้

-ภาษี ณ ที่จ่าย มนุษย์เงินเดือน ไม่ถูกนายจ้างหัก ส่วนใครที่ฟรีแลนซ์ อาจถูกหัก 3 %

-ประกันสังคม  มนุษย์เงินเดือนมาตรา33 ส่วนใครที่ฟรีแลนซ์จะอยู่มาตรา40 หรือ39 หรือบางคนที่เปลี่ยนจากมนุษย์เงินเดือนมาฟรีแลนซ์อาจเข้ามาตรา 39 แทนได้

-การยื่นภาษีเงินได้ มนุษย์เงินเดือนต้องยื่น แต่ไม่เสียภาษี  ส่วนฟรีแลนซ์ต้องยืนขอคืนที่ถูกหัก

-หลักฐานที่ต้องเก็บ มนุษย์เงินเดือนต้องเก็บหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายรายปีที่บริษัทให้

-ฟรีแลนซ์หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ขอทุกครั้งที่จบงาน หรือตอนได้รับเงิน

มนุษย์เงินเดือน 15,000 บาท หรือเพิ่งทำงานใหม่ จะต้องรู้อะไรบ้าง ?

แนะเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

อย่างไรก็ตามขอแนะนำว่านอกจากการลงทุนอื่น ๆ หรือการออมของตัวเองแล้ว หากเป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีรายได้ และบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแนะนำให้สะสมได้เลยเพราะตอนเราออกจากงานจะได้เงินก้อนมาแบบไม่รู้ตัวเลย ส่วนสายฟรีแลนซ์แนะนำว่าใช้กองทุนการออมแห่งชาติเป็นจุดเริ่มต้นได้ซึ่งสามารถสะสมได้สูงสุดปีละ 13,200 บาทเลยทีเดียว ทั้งหมดคือองค์ความรู้ที่หลายคนอาจรู้แล้ว แต่สำหรับคนที่จบใหม่ หรือเพิ่งทำงานมาสักระยะจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรู้

related