svasdssvasds

รู้ไว้ ! 3 เทคนิควางแผนภาษี สำหรับคนที่ทำอาชีพอิสระ – ฟรีแลนซ์

รู้ไว้ ! 3 เทคนิควางแผนภาษี สำหรับคนที่ทำอาชีพอิสระ – ฟรีแลนซ์

เหลือเวลาอีกไม่กี่วันก็จะหมดเดือน มิ.ย.2564 และก็จะหมดเวลายื่นภาษีด้วย มนุษย์เงินเดือนจะต้องยื่นภาษี ส่วนอาชีพอิสระ – ฟรีแลนซ์ ก็ต้องยื่นเสียภาษีเช่นกัน ดังนั้นผู้ประกอบอาชีพอิสระ ก็ควรที่จะวางแผนการยื่นภาษีให้ดีเช่นกัน วันนี้จะพาไปเรียนรู้ 3 เทคนิคดี ๆ

โควิดทำคนทำอาชีพอิสระมากขึ้น

โควิด-19 ทำคนตกงาน ว่างงาน สูงขึ้น จนทำให้แรงงานเหล่านั้นหันเข้าสู่อาชีพอิสระ ไม่ว่าจะเป็นค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว ทำฟรีแลนซ์ในสายงานที่ตัวเองถนัด โดยมีข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ระบุว่า เฉพาะแค่ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ที่ผ่านมา อาชีพคนทำงานอิสระ หรือฟรีแลนซ์ ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อันประกอบไปด้วย บริการด้านศิลปะ ความบันเทิงและสันทนาการ ไอที วิทยาศาสตร์ และบริการวิชาชีพต่าง ๆ มีจำนวนอยู่ที่ 1.3 แสนคน ซึ่งจำนวนฟรีแลนซ์บนเว็บไซต์ ณ สิ้นเดือน มิถุนายนปี 2563 เพิ่มขึ้น 1,241 คน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 เปิด 11 ขั้นตอน ยื่นภาษีออนไลน์ แบบรวดเร็ว ทันใจ ปลอดภัยโควิด-19

• วิธียื่น ภงด.90/91 ปี 2563 ยื่นภาษีออนไลน์ คำนวณ ตรวจสอบเงินคืนฯ

• ยื่นภาษีออนไลน์ 2564 ภงด.91 ลดหย่อนภาษีเงินได้ฯ www.rd.go.th

ออกแบบกราฟิกฟรีแลนซ์ยอดฮิตยุคนี้

ทั้งนี้ช่องทางหนึ่งที่ได้รับความนิยมสำหรับการหางานฟรีแลนซ์ในปัจจุบัน คือ ช่องทางออนไลน์ ซึ่ง Fastwork ก็ถือเป็นหนึ่งในเว็บไซต์ยอดนิยมสำหรับการหางานฟรีแลนซ์ออนไลน์ในไทย เชื่อว่าตั้งแต่ ปี 2563 มาจนถึงตอนนี้คงมีปริมาณอาชีพอิสระ และฟรีแลนซ์สูงขึ้นแน่นอน โดยงานที่ได้รับความนิยม คือ

– หมวดออกแบบกราฟิก (Graphic & Design) ร้อยละ 46.5

– งานเขียนและแปลภาษา (Writing & Translation) ร้อยละ 14.3

– งานถ่ายภาพและวิดีโอ (Photography & Video) ร้อยละ 11.2

อาชีพอิสระก็ต้องวางแผนยื่นภาษีให้ดีเช่นกัน อาชีพอิสระก็ต้องวางแผนยื่นภาษีให้ดีเช่นกัน

วันนี้ #SPRiNG จะพาอาชีพอิสระ ฟรีแลนซ์ มาเรียนรู้ 3 เทคนิควางแผนภาษี โดย ‘รัตนาวดี อนุสรณ์วงค์ชัย’ นักวางแผนการเงิน สมาคมนักวางแผนการเงินไทย ลงบทความใน “ฐานเศรษฐกิจ” ระบุว่า ผู้มีอาชีพอิสระ ผู้ว่าจ้างที่เป็นผู้จ่ายเงินได้จะหักภาษี ณ ที่จ่ายทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินได้ โดยภาษีที่ถูกหักไว้ดังกล่าว ผู้มีอาชีพอิสระสามารถนำมาหักออกจากภาษีเงินได้สิ้นปีที่ต้องเสีย ทางผู้เขียนมีเทคนิคการบริหารภาษีและการเงินที่ผู้มีอาชีพอิสระเพิ่มเติม ดังนี้

1.ทำประมาณการเงินได้สุทธิและประมาณการกระแสเงินสดรับจ่าย ทั้งนี้เพื่อบริหารกระแสเงินสดให้มีสภาพคล่องที่เหมาะสมในระหว่างปี รวมถึงคำนวณเงินที่จะใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้เหมาะสม

2.สำรองเงินกรณีที่มีภาษีที่ต้องชำระสำหรับปีภาษี มากกว่าจำนวนถูกหัก ณ ที่จ่ายไว้ เพื่อหลีกเลี่ยงการกู้ยืมเพื่อมาชำระภาษี

3. พิจารณารูปแบบการประกอบธุรกิจ เช่น กรณีที่เงินได้สุทธิเกิน 5 ล้านอาจพิจารณาจดทะเบียนเป็นบริษัท ซึ่งอัตราภาษีอยู่ที่ร้อยละ 20 และกรณีมีรายรับจากการให้บริการเกิน 1,800,000 บาท จะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม

รู้ไว้ ! 3 เทคนิควางแผนภาษี สำหรับคนที่ทำอาชีพอิสระ – ฟรีแลนซ์

ดังนั้นใครที่ทำอาชีพอิสระ หรือสายฟรีแลนซ์  ที่กำลังจะยื่นภาษี โดยเฉพาะการยื่นภาษีออนไลน์ที่สะดวก ปลอดภัยโควิด -19 ลองศึกษาข้อมูลการวางแผนยื่นภาษียังไงให้ถูกต้อง และประหยัดค่าใช้จ่ายมาที่สุด สามารถนำข้อมูลนี้นำไปวางแผนประยุกต์ใช้ได้

related