องค์การเภสัชกรรม เผยได้รับจัดสรร "วัคซีนโมเดอร์นา" 5 ล้านโดส เข้าไทย ม.ค.65

24 มิ.ย. 2564 เวลา 2:33 น. 6

องค์การเภสัชกรรม เผยความคืบหน้า วัคซีนทางเลือก “โมเดอร์นา” จะทยอยจัดส่งให้ในไตรมาสที่ 4 ถึงไทยเดือนมกราคม 2565 และรอเคาะราคาต่อโดสแบบชัดเจน เบ็ดเสร็จเดือนมิ.ย.นี้

 นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ชี้แจงถึงความคืบหน้าการจัดหาวัคซีนโมเดอร์นา โดยเผยว่าในการจัดหาวัคซีนโมเดอร์นาเป็นวัคนทางเลือก องค์การเภสัชกรรมเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการจัดชี้อระหว่างบริษัทชิลลิก ฟาร์มา จำกัด กับโรงพยาบาลเอกชน ตามแนวทางข้อกำหนด

 การดำเนินงานของบริษัทโมเดอร์นาต่างประเทศ องค์การฯ ไม่ได้เป็นผู้นำเข้า ขณะนี้องค์การเภสัชกรรมอยู่ในขั้นตอนการจัดทำร่างสัญญา ระหว่างองค์การฯ กับบริษัทซิลลิกฯ ให้สอดคล้องกับกฎหมายของประเทศไทยและต่างประเทศใกล้เสร็จแล้ว อาทิ สัญญาซื้อขาย สัญญาบริการ หลังจากนั้นองค์การเภสัชกรรมจะส่งร่างสัญญาซื้อขายดังกล่าวให้อัยการสูงสุดพิจารณา คาดว่าจะมีการลงนามสัญญาซื้อขาย (Supply Agreement) กับบริษัทซิลลิกฯ ได้ในต้นเดือนสิงหาคม 2564

องค์การเภสัชกรรม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• สมาคมรพ.เอกชน เคาะราคา “วัคซีนโมเดอร์นา" เข็มละ 1,900 บาท ส่งมอบต.ค.นี้

• THG รพ.ธนบุรี ยอดจองฉีดวัคซีน “โมเดอร์นา” 3 วัน พุ่งเฉียดล้านคน

• เปิดวิธีจองฉีด วัคซีนโมเดอร์นา รพ.ธนบุรี หลังมีผู้สนใจแล้วกว่า 1 แสนราย

องค์การเภสัชกรรม ได้มีการชี้แจงแนวทางการดำเนินการตังกล่าวให้กับทางสมาคมโรงพยาบาลเอกชนซึ่งได้ข้อสรุปว่า องค์การฯจะได้รับการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นาจากบริษัทซิลลิก ฯ ซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตทะเบียนวัคซีนในประเทศไทย จำนวน 5 ล้านโดส โดยทางบริษัทซิลลิก ฯ จะทยอยจัดส่งให้องค์การฯ ในไตรมาสที่ 4/2564 ถึงเดือนมกราคม 2565 

 ทั้งนี้ที่ผ่านมาได้ประสานงานกับโรงพยาบาลเอกซนเพื่อคาดการณ์การจองวัคซีนอย่างไม่เป็นทางการ พบว่าจำนวนที่จองมีมากกว่าจำนวนวัคนที่จะได้รับการนำเข้า ดังนั้นโรงพยาบาลจึงขอกลับไปทบทวนเพื่อปรับจำนวนการสั่งซื้ออีกครั้ง และภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2564 องค์การเภสัซกรรมจะมีการประชุมบอร์ด ซึ่งจะมีความชัดเจนเรื่องราคาที่จำหน่ายให้กับโรงพยาบาล เป็นราคาที่รวมค่าจัดเก็บ ค่าขนส่ง ค่าประกันภัยรายบุคคลฉีดวัคซีน และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว พร้อมแจ้งให้โรงพยาบาลรับทราบภายในต้นกรกฎาคม 2564 เพื่อให้แจ้งยืนยันจำนวนวัคซีนที่สั่งซื้อภายในสิ้นเดือนกรกฏาคม 2564 เมื่อรับคำสั่งซื้อพร้อมงบประมาณจากโรงพยานาล องค์การฯ จะเซ็นสัญญา สั่งซื้อกับบริษัทซิลลิกฯ ต่อไป คาดว่าประมาณเตือนสิงหาคม 2564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด