มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ร้อยเกล้า พันทวี

28 มิ.ย. 2564 เวลา 5:28 น. 6

มทร.รัตนโกสินทร์จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โครงการ มทร.รัตนโกสินทร์ ร้อยกล้า พันทวี ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและพัฒนาบุคลากรให้ตระหนักถึงความสำคัญประโยชน์เพื่อการอนุรักษ์พัฒนาที่ยั่งยืน

ในวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นประธานเปิด “โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โครงการ มทร.รัตนโกสินทร์ ร้อยกล้า พันทวี”ซึ่งจัดระหว่างวันที่  25 - 28 มิถุนายน  2564 อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืชให้เกิดประโยชน์ตามแนวพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและพัฒนาบุคลากรให้ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์เพื่อการอนุรักษ์พัฒนาที่ยั่งยืน ณ โรงแรม ปกาสัย รีสอร์ท จังหวัดกระบี่

มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ร้อยเกล้า พันทวี

มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ร้อยเกล้า พันทวี

มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ร้อยเกล้า พันทวี

มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ร้อยเกล้า พันทวี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด