ทูตญี่ปุ่นลงนามส่งมอบวัคซีนโควิด 1 ล้านโดส ถึงไทย 9 ก.ค.

30 มิ.ย. 2564 เวลา 9:23 น. 1

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้แลกเปลี่ยนหนังสือลงนามการส่งมอบวัคซีนให้ประเทศไทย จำนวน1ล้านโดส โดยคาดว่าวัคซีนดังกล่าวจะถูกขนส่งทางอากาศมาถึงประเทศไทยในวันที่ 9 ก.ค.64 ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศไทย

30 มิ.ย.64  นายนะชิดะ คะสุยะ เอกอัครราชทูต วิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งญี่ปุ่นประจำราชอาณาจักรไทย และ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทย ได้แลกเปลี่ยนหนังสือลงนามการส่งมอบวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) หรือโควิด-19 เป็นจำนวนประมาณ 1,000,000 โดส ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เมื่อวันที่29 มิ.ย. ที่ผ่านมา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

1.ประเทศไทยกำลังประสบกับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในระลอกที่ 3 ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา หลังจากเกิดแหล่งการแพร่ระบาดใหม่ (คลัสเตอร์ ต่างๆ เช่น ในใจกลางกรุงเทพมหานคร เป็นต้น ทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และยังไม่สามารถยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าวได้ โดยท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบัน มีสัดส่วนของจำนวนประชากรในประเทศไทยประมาณ 5% ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว (อ้างอิงจากจำนวนผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 แล้ว ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2564) นอกจากนี้ จำนวนวัคซีนที่ได้จัดเตรียมและวางแผนการผลิตขึ้นในประเทศแล้วรวม 70,000,000 โดส ยังคงไม่เพียงพอต่อจำนวนวัคซีนที่จำเป็นจะต้องจัดหาไว้ ทั้งหมดประมาณ 100,000,000 โดส นอกจากนี้ การผลิตวัคซีนในประเทศยังคงมีความล่าช้า จึงทำให้การจัดหาวัคซีนโควิด-19 เป็นปัญหาที่สำคัญและเร่งด่วนอย่างยิ่งสำหรับรัฐบาลไทย


2.การส่งมอบวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ผ่านการแลกเปลี่ยนหนังสือลงนามในครั้งนี้ มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยได้ โดยวัคซีนดังกล่าวจะถูกขนส่งทางอากาศและคาดว่าจะมาถึงประเทศไทยในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 (ตามเวลาท้องถิ่นประเทศไทย)


3.อนึ่ง เพื่อความสำเร็จในการดูแลสุขภาพแบบถ้วนหน้า ประเทศญี่ปุ่นได้คำนึงถึงความสำคัญในการเข้าถึงวัคซีนที่ผ่านการรับรองทั้งในด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย อย่างเท่าเทียมในทุกๆ ภูมิภาคและทุกๆ ประเทศ อีกทั้ง มุ่งมั่นที่จะมอบความช่วยเหลือเช่นนี้ต่อไปในอนาคต โดยร่วมมือกับประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้สิ้นสุดลงได้โดยเร็ว

ทูตญี่ปุ่นลงนามส่งมอบวัคซีนโควิด 1 ล้านโดส ถึงไทย 9 ก.ค.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด