Spring News

สถานทูตจีน แจ้ง ส่งวัคซีนโควิด-19 ชุดใหม่ ถึง ไทย เพิ่มอีก 2 ล้านโดส

07 ก.ค. 2564 เวลา 11:51 น.

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย แจ้ง ส่งวัคซีนโควิด-19 ชุดใหม่ 2 ล้านโดส ถึง กรุงเทพฯ แล้ว วันนี้ (7 ก.ค. 64) โดยจนถึงปัจจุบัน จีนได้จัดหาวัคซีนให้แล้วจำนวน 15 ชุด รวมทั้งสิ้น 14.5 ล้านโดส

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุ..

วันที่ 7 กรกฎาคม วัคซีนป้องกันโควิด-19 ชุดใหม่ของจีนจำนวน 2 ล้านโดสส่งถึงกรุงเทพฯ แล้ว ปัจจุบัน จีนได้จัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่ประเทศไทยแล้วจำนวน 15 ชุด รวมทั้งสิ้น 14.5 ล้านโดส ฝ่ายจีนยินดีสนับสนุนและจัดหาวัคซีนให้แก่ประเทศไทยต่อไป พร้อมจับมือกันต่อสู้กับการแพร่ระบาดและเอาชนะความยากลำบากไปด้วยกัน

รัฐบาลจีน แจ้ง ส่งวัคซีนโควิด-19 ชุดใหม่ ถึง ไทย เพิ่มอีก 2 ล้านโดส

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด