svasdssvasds

Breaking News : ศบค. เคอร์ฟิวกทม. - ปริมณฑล 3 ทุ่ม-ตี4 ปิดห้างเปิดได้แค่บางโซน

“ผู้ช่วยโฆษกศบค.” แถลงผลการประชุมศบค.ชุดใหญ่ ที่ใช้เวลาเกือบ 4 ชั่วโมง ยกระดับคุมเข้มโควิด-19 โดยเฉพาะ “พื้นที่สีแดงเข้ม” 10 จังหวัด โดยเคอร์ฟิวกทม.และปริมณฑล 3 ทุ่ม-ตี4 -ลดการเดินทาง-ห้ามรวมกลุ่มเกิน 5 คน โดยจะมีผลอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 ก.ค. 2564

วันนี้ (9 ก.ค.64) พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  หรือ ศบค. แถลงผลการประชุมศบค.ชุดใหญ่ ถึงมาตรการยกระดับคุมเข้มการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยต่ออายุพ,ร,ก.ฉุกเฉิน 1 ส.ค.-30 ก.ย.64 พร้อมปรับพื้นที่เสี่ยง 4 โซนสี ได้แก่ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ,  พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) พื้นที่ควบคุม (สีส้ม) และ พื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 ก.ค. 2564 เป็นเวลา 14 วัน แต่จะให้ตั้งด่านตรวจตั้งแต่พรุ่งนี้ (10 ก.ค.2564) ส่วนกรณีฉีดวัคซีนแล้วสามารถเดินทางได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

สำหรับจังหวัดต่างๆตามการแบ่งโซนสีใหม่ ประกอบด้วย
• พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) จำนวน 10 จังหวัด (เท่าเดิม) ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และ 4 จังหวัดชายแดนใต้ สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส
• พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) 24 จังหวัด
• พื้นที่ควบคุม(สีส้ม) 25 จังหวัด
• พื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) ลดลงเหลือ 18 จังหวัด 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

 พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ในกทม.และปริมณฑล  6จังหวัด  ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม

• ห้ามออกนอกเคหสถาน 21.00-04.00 น. 

• ให้มีมาตรการทำงานที่บ้าน หรือ Work from Home  ให้มากที่สุด

•ระบบชนส่งสาธารณะ เปิดให้บริการได้ในห้วงเวลา 21.00 น. ถึง 03.00 น. ของวันรุ่งขึ้น

•ร้านสะดวกซื้อ ตลาดโต้รุ่งปิด 20.00 น.-04-00น.

•ห้างสรรพสินค้าและ ศูนย์การค้า คอมมูบิตื้มอลล์ เปิดได้เฉพาะ ชูเปอร์มาร์เก็ด ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ขนาคารและสถาบันการเงิน ร้านขายยาและเวชภัณฑ์ ร้านอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร รวมถึงสถานที่ฉีดวัดซีน ทั้งนี้เปิดได้ถึงเวลา 20.00 น.

•ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ห้ามบริโภคอาหารหรือสุราหรือเครื่องดื่มในร้าน โดยเปิดได้ถึงวลา 20.00 น.

•ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดโรค ได้แก่ นวดเพื่อสุขภาพ สปา สถานเสริมความงาม

•สวนสาธารณะ สามารถปิดให้บริการสำหรับการออกกำลังกายได้ถึงเวลา 20.00 น.

•ห้ามการรวมกลุ่มทำกิจกรรมทางสังคม ที่ไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่ การประกอบอาชีพ กิจกรรมทางศาสนาหรือกิจกรรมตามประเพณี ที่มีการรวมตัวกันของบุคคลตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป

 พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ในกทม.และปริมณฑล  6จังหวัด+4 จังหวัดทางภาคใต้ สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส 

• ห้ามการเดินทางที่ไม่จำเป็นและห้ามออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 21.00 ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่มีความจำเป็นยิ่ง หรือได้รับอนุญาตเป็นรายกรณี

•การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานก่อสร้างยังคงเป็นไปตามข้อกำหนดของ สบค.ที่ได้มีประกาศไปแล้วก่อนหน้านี้

•กำกับดูแลให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคล (DMHTTA) อย่างสูงสุด ให้เริ่มดำเนินการตามข้อ1-4 ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ต.64 เป็นต้นไป และให้นำมาตรการดวบคุมแบบบูรณาการสำหรับพื้นที่ระดับ สถานการณ์ต่างๆ ข้อห้าม และข้อปฏิบัติตามข้อกำหนด (ฉบับที่ 24. 25, 26) มาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดนี้

•ให้หน่วยงานด้านความมั่นคงจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัด และชุดลาดตระเวน เพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติ อย่างเข้มงวด โดยให้พร้อมดำเนินการตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค.64 เวลา 06.00 น.เป็นต้นไป ทั้งนี้กรณีตรวจพบผู้ฝ่าฝืนให้บังคับใช้บทลงโทษตามแห่ง พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558

 

related