Spring News

ดาวน์โหลดไว้เลย! เอกสารรับรองการเดินทางหลังเวลา"เคอร์ฟิว" 21.00-04.00 น.

12 ก.ค. 2564 เวลา 2:05 น.

ดาวน์โหลดไว้เลย! ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 แนะประชาชนดาวน์โหลด-รูปแบบเอกสารรับรองการเดินทางที่มีความจำเป็นออกนอกเคหสถานช่วงเวลาเคอร์ฟิว ในระหว่างเวลา 21.00 - 04.00 น.

วันที่ 11 ก.ค. 2564 ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 ได้แนะนำให้ดาวน์โหลดเอกสารเมื่อจำเป็นสำหรับการออกนอกเคหสถานในระหว่างเวลา 3 ทุ่มถึงตี 4 โดยระบุว่า...ไฟล์เอกสารรับรองความจำเป็นสำหรับการออกนอกเคหสถานในระหว่างเวลา 21.00 - 04.00 น. (ไฟล์นี้เป็นตัวอย่างสำหรับหน่วยงานไปประยุกต์ใช้) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดปริมณฑล (นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร) และจังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

“สำหรับหน่วยงาน หรือบริษัท หรือสถานประกอบการต้นสังกัดออกให้บุคคลที่ได้รับการยกเว้นฯ ตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 10 ก.ค. 64 ได้แก่ การสาธารณสุข การขนส่งสินค้าเพื่อประโยชน์ของประชาชน การขนส่งหรือขนย้ายประชาชน การให้บริการหรืออำนวยประโยชน์ หรือความสะดวกแก่ประชาชน และการประกอบอาชีพที่จำเป็น”

(ดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์นี้ https://bit.ly/3xyiaNY)

นอกเหนือจากบุคคลที่ได้รับการยกเว้น ให้ขอเอกสารรับรองความจำเป็นฯ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน นายอำเภอ ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าสถานีตำรวจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด