svasdssvasds

เริ่มแล้ววันนี้ ตั้งด่าน "ล็อกดาวน์" ผบ.ตร. สั่งยึดแผนเดิมเหมือน เม.ย. 63

เริ่มแล้ววันนี้ ตั้งด่าน "ล็อกดาวน์" ผบ.ตร. สั่งยึดแผนเดิมเหมือน เม.ย. 63

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่ชาติ สั่งให้เจ้าหน้าที่ตั้งด่านตามมาตราการ "ล็อกดาวน์" คุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยยึดแผนเดิมที่เคยใช้เมื่อเมษายน 2563

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่ชาติ ได้สั่งให้ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เข้าประชุมร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจในช่วงทีจะมีการยกระดับการควบคุมโควิด-19

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

โดยให้หน่วยงานในสังกัด หารือผู้ว่าราชการจังหวัด เรื่องการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และประสานจังหวัดข้างเคียง ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการตั้งจุดตรวจ และการบูรณาการการข่าวระหว่างพื้นที่ ยึดการปฏิบัติงานล็อกดาวน์ในช่วง เม.ย. 2563 เป็นแนวทางดำเนินการ พร้อมกับขับเคลื่อนให้การปฏิบัติงานในวันที่ 12 ก.ค. 2564 ซึ่งเป็นวันที่มีผลบังคับใช้ตามประกาศ ศบค.

นอกจากนี้ ให้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ไปยังประชาชน เพื่อให้ประชาชนปฏิบัติตนตามประกาศ ศบค. โดยความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ เพื่อช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อันจะส่งผลให้ประเทศชาติผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยดี

การเตรียมความพร้อมในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ให้หน่วยมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ให้เพียงพอ และให้ผู้บังคับบัญชาลงไปควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด พร้อมสำรวจและเตรียมอุปกรณ์ป้องกันตัวให้แก่กำลังพล ปฏิบัติตนตามมาตรการทางสาธารณสุข (D-H-M-T-T-A) อย่างเคร่งครัด รักษาระเบียบวินัยในการปฏิบัติหน้าที่ วางตนให้เหมาะสม เป็นที่พึ่งของประชาชน

สำหรับกำหนดมาตรการเข้มข้นยกระดับในการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 (ล็อกดาวน์) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 โดยให้หน่วยงานความมั่นคงตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และชุดลาดตระเวน ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค.เวลา 06.00 น. ตามที่คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. 

สำหรับพื้นที่ ควบคุมสูงสุด และ เข้มงวด (สีแดงเข้ม) 10 จังหวัด ประกอบด้วย

-กทม.

-นครปฐม

-นราธิวาส

-นนทบุรี

-ปทุมธานี

-ปัตตานี

-ยะลา

-สมุทรปราการ

สมุทรสาคร

-สงขลา 

มาตรการการปฏิบัติในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  ดังนี้  

-จำกัดการเคลื่อนย้ายและการดำเนินกิจกรรมของบุคคลให้มากที่สุด (เฉพาะกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล)  

-ห้ามเดินทางที่ไม่จำเป็น และห้ามออกนอกเคหสถาน ระหว่างเวลา 21.00 - 04.00 น. เว้นแต่มีความจำเป็น

-ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานก่อสร้าง ตามข้อกำหนดของ ศบค.

-ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคล อย่างสูงสุด

-เริ่มดำเนินมาตรการ ข้อ 1-4 ตั้งแต่วันที่  12 ก.ค.64  

-ให้หน่วยงานด้านความมั่นคง ตั้งจุดตรวจจุดสกัด  ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค. เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป

related