Spring News

ผอ.ศปก.ศบค. ยันข่าวลือ ซุปเปอร์มาร์เก็ตจะเปิดวันเว้นวัน ไม่จริง 

18 ก.ค. 2564 เวลา 7:33 น.

 “ผอ.ศปก.ศบค.” เตรียมประเมิน 7 วันหลังออกมาตรการเข้ม แจงข่าวลือซุปเปอร์มาร์เก็ตจะเปิดวันเว้นวัน ไม่ใช่เรื่องจริง คาดหากทำเช่นนั้น หวั่นประชาชนแออัด และหากมีปัญหาพร้อมดำเนินการทันที

18 ก.ค.64 พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ผอ.ศปก.ศบค. เชิญผู้บริหารสื่อ เข้าหารือและรับฟังความเห็นเห็นการเสนอข่าวในช่วงวิกฤตโควิดระบาด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โดยพลเอกณัฐพล ให้กล่าวในที่ประชุมว่า จากที่ศปก.ศบค.ตั้งใจไว้หลังมี มาตรการประกาศออกมาในวันเดียวกันนี้นั้น เบื้องต้นประมาณ 30 วันจะมีการประเมินผลแต่ทั้งนี้จะประมเมินตั้งแต่ 14 วันแรกและในส่วนของศปก.ศบค.จะประเมินผลย่อย ในช่วง 7 วันด้วย คราวนี้ตั้งเป้าไว้ 14 วัน แต่พอ 7 วันผ่านไป อาจารย์แพทย์ได้แนะนำว่ายังน่าห่วงจำเป็นต้องปรับมาตรการเข้มข้นขึ้น แต่ในทางการเราจะประเมินทุก 14 วัน และในความเป็นจริงจะประเมินผลและติดตามสถานการณ์ทุกวันอยู่แล้ว พอ 7 วันแล้วถ้าดูว่าน่าจะปรับก็ปรับ

ส่วนจะมีมาตรการเข้มในรายละเอียดเรื่องของตลาดสดและซุปเปอร์มาร์เก็ตออกมาหรือไม่ พลเอกณัฐพล กล่าวว่า ในส่วนของตลาดสดจะมีมาตรการในการกำกับที่เข้มข้นขึ้น ซึ่งในข้อเท็จจริงแล้วบรรดาอาจารย์แพทย์มีความเป็นห่วงในเรื่องของตลาดสดอย่างมาก เพราะปัจจุบันในตลาดสด มาตรการการเว้นระยะห่างต่างๆยังน่าเป็นห่วงอยู่ แต่เนื่องจากยังเห็นถึงความจำเป็น อาจกระทบต่อความเดือดร้องของประชาชนที่ประกอบอาชีพค้าขายในตลาดสด ก็จะลองให้โอกาสไปก่อน โดยให้พื้นที่กำกับดูแลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและให้พิจารณาเป็นกรณีไป เว้นแต่ในภาพร่วมถ้าเกิดความไม่เรียบร้อยก็ต้องว่าอีกที

ส่วนกระแสข่าวว่า ในส่วนของซุปเปอร์มาร์เก็ตจะเปิดลักษณะวันเว้นวันมีข้อเท็จจริงอย่างไรนั้น พลเอกณัฐพล ระบุว่า ไม่เป็นความจริงเพราะศปก.ศบค.มองเห็นถึงความจำเป็นเนื่องจากซุปเปอร์มาร์เก็ตจำหน่ายสินค้าที่มีความจำเป็น โดยเฉพาะเรื่องของอาหาร ถ้าไปเปิดวันเว้นวันอาจยิ่งทำให้ประชาชน ไปแออัดขับข้างในวันที่เปิด จึงเปิดกระจายไปเพื่อให้เกิดการเฉลี่ยของประชาชนในการจับจ่ายใช้สอยและสามารถเว้นระยะห่างได้ 

ด้านจังหวัดอื่นที่ไม่ใช่จังหวัดสีแดงเข้มข้น เรื่องการรับประทานอาหารในร้าน ยังใช้ข้อกำหนดฉบับที่ 24 เรื่องพื้นที่สีแดงสามารถรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ แค่ 23.00 น.แต่ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกฮอล์ในร้าน 
ส่วนพื้นที่ควบคุมสีส้ม ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกฮอล์ในร้านเช่นกัน แต่เปิดให้บริการได้ตามเวลาปกติ ใช่หรือไม่ พลเอกณัฐพล กล่าวว่า ใช่ โดยเพิ่มจาก 10 จังหวัดเป็น 13 จังหวัด คือ อยุธยา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา

ส่วนกรณีการเดินทางข้ามจังหวัดมาตรการที่ออกมายังมีการผ่อนคลายในเรื่องของเหตุจำเป็นจะสร้างความมั่นใจได้อย่างไรที่จะไม่มีการแพร่ระบาดจาารเดินทาง ผอ.ศปก.ศบค. กล่าวว่า ต้องขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนช่วยทำความเข้าใจเรื่องนี้ศบค.พยายามจะไม่ใช้ มาตรการเข้มจนเกินไปทำให้คนเดือดร้อน สังเกตว่าเราจะค่อยๆมี มาตรการที่เข้มขึ้นและประเมินดูว่าได้รับความร่วมมือหรือไม่ ถ้าความร่วมมือทำให้ มาตรการเป็นไปได้อย่างเรียบร้อยก็จะคงมาตรการนั้นไว้ แต่ถ้ามาตรการใดไม่เรียบร้อยก็ต้องมาดูว่าจุดไหนเป็นจุดเสี่ยงกิจกรรมหรือกิจการเสี่ยงก็ต้องค่อยๆปรับลดลงไป จะได้ไม่กระทบกับความเดือดร้อนของประชาชนในภาพร่วม

ทั้งนี้ กล่าวว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีคสามห่วงใยความเดือดร้อนของประชาชน โดนได้กำชับศปก.ศบค.ว่า ให้ กำกับดูแลอย่างใกล้ชิดและกำกับดูแลอย่าง ปราณี เพื่อให้ สถานการณ์ค่อยค่อยคลี่คลายลงโดยเร็ว เพื่อที่จะได้ไม่กระทบกับประชาชน ทุกวันนี้ศปก.ศบค. เข้าประชุมทุกวันเพื่อประมวลผลอยู่แล้ว ในส่วนของศบค.ชุดใหญ่ก็ได้ประชุมเมื่อวันที่ศุกร์ 16 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ซึ่งมาตรการที่ออกมาในวันนี้ ก็เป็นมติของศบค.ในการประชุมครั้งที่ผ่านมาที่ต้องการให้ออกข้อกำหนดโดยเร็วโดยได้อนุมัติหลักการปรับเพิ่มมาตรการมากขึ้น โดยกำหนดเป็นมาตรการหลักไว้และมอบหมายมห้ศปก.ศบค.หารือในรายละเอียด

ขณะที่การประเมิน 7 วันในรอบแรกกรณีหากมีการติดเชื้อเพิ่มในส่วนของรายจังหวัดต้องมีการประบมาตรการใช่หรือไม่ พลเอกณัฐพล กล่าวว่า มีหลายอย่างหลายวิธีอาจจะเพิ่มในส่วนทั่งของจังหวัด กิจกรรมกิจการ ซึ่งมีหลายวิธีแต่ทั้งหมดต้องฟัง ด้านการแพทย์การสาธารณสุขเป็นหลัก ซึ่งจะชี้ให้เห็นว่าอะไรเป็นปัจจัยเสี่ยง จากนั้นทุกฝ่ายจะร่วมการพิจารณาว่าเมื่อได้มีมาตรการประกาศออกไปแล้วทำได้จริงหรือไม่ อะไรที่ประกาศแล้วทำไม่ได้จริงก็จะใช้มาตรการอื่น เช่นการกำกับใกล้ชิดมาใช้แทน

พลเอกณัฐพล ยังกล่าวถึงการเชิญสื่อมาทำความเข้าใจในวันนี้ว่า เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางศปก.ศบค.ส่วนหนึ่งได้ติดตามสถานการณ์ทางสื่อในทุกๆแขนง ซึ่งสื่อมวลชได้ให้ข้อคิดเห็นหลากหลาย ซึ่งหลายอย่างเป็นประโยชน์วันนี้จึงอยากรับฟัง ขณะเดียวกันพบว่า ข้อมูลบางอย่างสื่อมวลชนก็ยังไม่ทราบวันนี้ก็จะได้มีการแลกเปลี่ยน โดยเวลาส่วนใหญ่จะรับฟังความคิดเห็นจากสื่อมวลชนมากกว่าการสั่งการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด