"กรมการแพทย์" ประกาศตัดสินใจเปลี่ยนแนวทางฉีดวัคซีนสลับยี้ห้อ เพื่อปชช.

18 ก.ค. 2564 เวลา 8:47 น.

กรมการแพทย์ ออกประกาศ เปลี่ยนแนวทางการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยผู้ที่ได้รับ วัคซีนเข็มที่ 1 เป็น "ซิโนแวค" ไปแล้ว  เมื่อช่วงเดือนก.ค. เข็มที่ 2 เป็น "แอสตร้าเซนเนก้า"  และจะมีการประเมินผลวัคซีนสลับชนิดอย่างเป็นระบบ

18 ก.ค.64 เพจ “กรมการแพทย์” ออกมาประกาศเปลี่ยนแนวทางการฉีดวัคซีนโควิด-19 เป็นการฉีดแบบสลับยี่ห้อเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โดยมีการระบุข้อความว่า...กรมการแพทย์ประกาศฉีดวัคซีนโควิด-19 สลับยี่ห้อเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขประกาศเปลี่ยนแนวทางการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ผู้รับบริการที่ลงทะเบียนไว้กับหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ โดยผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 เป็น Sinovac ไปแล้ว เมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ผู้รับบริการกลุ่มนี้จะได้รับวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2 เป็น AstraZeneca ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

ข่าวที่เกี่ยข้อง

โดยจะปฏิบัติตามแนวทาง สำหรับหน่วยบริการต่าง ๆ รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผลการให้วัคซีนแบบสลับชนิดอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของสายพันธุ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเพื่อให้การับวัคซีนมีประสิทธิภาพป้องกันโรคโควิด-19 ได้สูงสุด และให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันหมู่ได้เร็วที่สุด ทั้งนี้ สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนไว้กับหน่วยงานต่าง ๆ นอกสังกัดกรมการแพทย์ให้ติดต่อไปยังหน่วยงานที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อสอบถามรายละเอียดการรับวัคซีนต่อไป

 "กรมการแพทย์" ประกาศตัดสินใจเปลี่ยนแนวทางฉีดวัคซีนสลับยี้ห้อ เพื่อปชช.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด