svasdssvasds

ศบค. เผย ตร.-ทหาร ตั้งด่านเข้มข้นเข้า-ออก พื้นที่ควบคุมสูงสุด ตรวจ 3 อย่าง

ศบค. เผย ตร.-ทหาร ตั้งด่านเข้มข้นเข้า-ออก พื้นที่ควบคุมสูงสุด ตรวจ 3 อย่าง

ศบค. เผยข้อกำหนด "ล็อกดาวน์" ประชาชน 13 จังหวัด พื้นที่สีแดงเข้ม ขอให้งดภารกิจที่ต้องออกนอกเคหะสถานให้มากที่สุด ทั้งนอกเวลาเคอร์ฟิวส์ ย้ำ ตร.-ทหาร ตั้งด่านเข้มข้นเข้า-ออก พื้นที่ควบคุมสูงสุดพร้อมตรวจเข้ม 3 อย่าง

วันที่ 19 ก.ค. 2564 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. กล่าวว่า ขอให้งดภารกิจที่ต้องออกนอกเคหะสถานหรือที่พำนักโดยไม่จำเป็น นอกจากเคอร์ฟิวส์(เวลา 21.00-04.00 น. )ตอนกลางวันขอให้ลดการเดินทางให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ส่วนที่จำป็นต้องออกก็อนุญาตได้เช่น การเดินทางเพื่อการจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการกำรงชีวิต อาหาร ยา หรือเวชภัณ การเดินทางเพื่อพบแพทย์ การรับวัคซีนป้องกันโรค หรือมีความจำเป็นเพื่อปฏิบัติงาน หรือประกอบอาชีพที่ไม่สามรถปฏิบัติงานที่ตั้งหรือ WFH ได้ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

ทั้งนี้ทางฝ่ายความมั่นคงจะมีการตั้งด่านพื้นที่สีแดงเข้ม รอบขอบนอก 13 จังหวัดอย่างเข้มข้น โดยจะมีแนวทางการตรวจ 3 อย่าง

- การแสดงหลักฐานใบอนุญาตต่าง ๆ

-เช็คอิน แอปฯ ไทยชนะที่ด่าน

-ลงทะเบียนผ่านเว็บ http://covid-19.in.th ที่ด่านตรวจ

ศบค. เผย ตร.-ทหาร ตั้งด่านเข้มข้นเข้า-ออก พื้นที่ควบคุมสูงสุด ตรวจ 3 อย่าง

ซึ่งบุคคลที่จะได้รับการยกเว่น 6 กลุ่มได้แก่

1.ทางด้านสาธารณะสุข

2.การขนส่งเพื่อ อาหาร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ ผลผลิตทางการเกษตร น้ำมันเชื่อเพลิง ไปรษณีย์ สิ่งพิมพ์ สินค้าส่งออกหรือนำเข้า

3.การขนส่งหรือขนย้ายประชาชน

4.การบริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

5.การประกอบอาชีพที่จำเป็น

6.กรณีจำเป็นอื่นๆที่ได้รับอนุญาติ

related