อีกราย โรงพยาบาลเลิดสิน ปิดให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินทุกกรณี เริ่ม 20 ก.คนี้

20 ก.ค. 2564 เวลา 3:44 น. 1

โรงพยาบาลเลิดสิน ได้โพสต์ประกาศ ปิดบริการห้องฉุกเฉิน (ER) และปิดให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินทุกกรณี ตั้งแต่ 20 ก.คนี้ เนื่องจากมีจำนวนผู้ป่วยโควิด-19ล้นเกินความสามารถที่จะให้บริการ และบุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอ

20 ก.ค.64 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ระบาดอย่างหนักภายในประเทศ ส่งผลกระทบให้โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเกิดภาวะวิกฤติ เตียงไม่เพียงพอจึงทำให้หลายโรงพยาบาลต้องออกมาประกาศงดรับผู้ป่วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุด เพจ โรงพยาบาลเลิดสิน ได้โพสต์ระบุว่า...ประกาศ โรงพยาบาลเลิดสินจำเป็นต้องปิดการให้บริการห้องฉุกเฉิน (ER) และ ปิดการให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินทุกกรณี เนื่องจากมีผู้ป่วยโควิด-19 จำนวนมากจนล้นเกินความสามารถที่จะให้บริการ รวมทั้งมีบุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอ เนื่องจากการติดเชื้อโควิด-19 จำนวนมาก ซึ่งอาจไม่มีความปลอดภัยต่อผู้ป่วยที่มารับบริการและ เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในวงกว้าง

โดยจะปิดบริการตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป โรงพยาบาลเลิดสินขออภัยมา ณ โอกาสนี้และจะกลับมาเปิดให้บริการ ผู้ป่วยฉุกเฉินอีกครั้ง เมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ ขอประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน

อีกราย โรงพยาบาลเลิดสิน ปิดให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินทุกกรณี เริ่ม 20 ก.คนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด