สุดทน! หมอรพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ยื่นรายชื่อเรียกร้องวัคซีนmRNA

21 ก.ค. 2564 เวลา 3:19 น. 19

แพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ออกมาขอแสดงจุดยืนและเรียกร้องให้มีการจัดหาและจัดสรรวัคซีนป้องกันโรค Covid-19 ที่มีประสิทธิภาพสูงและ ได้แนบรายชื่อแพทย์ทั้งหมดรวม 604 รายชื่อ

21 ก.ค.64 โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ออกมาแถลงการณ์รายชื่อแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และอาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงจุดยืนและเรียกร้องให้มีการจัดหาและจัดสรรวัคซีนป้องกันโรค Covid-19 ที่มีประสิทธิภาพสูง เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ Covid-19 ของประเทศไทย ในปัจจุบันทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมาก มีจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขโดยรวม แม้ว่าในขณะนี้ บุคลากรทางการแพทย์ส่วนใหญ่จะได้รับวัคซีนป้องกันโรค Covid-19 แล้ว แต่ยังพบการระบาดในหมู่บุคลากรทางการแพทย์ จึงเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าวัคซีนชนิดเชื้อตายที่รัฐบาลได้จัดหามาให้ใช้เป็นวัคซีนหลักนั้น ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการยับยั้งการระบาดของโรค Covid-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายพันธุ์เดลต้า ทำให้ต้องสูญเสียทรัพยากรบุคคลในการทำงาน ภาระงานของบุคลากรที่เหลืออยู่เพิ่มมากขึ้นจนเกินศักยภาพ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดูแลรักษาผู้ป่วย นับเป็นการดำเนิน นโยบายบริหารวัคนที่ผิดพลาดอย่างร้ายแรง นอกจากนี้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาการสื่อสารของรัฐบาลในการให้ข้อมูล จัดหาและจัดสรรวัคซีนป้องกันโรค Covid-19 นั้นเป็นไปด้วยความสับสนทำให้เกิดข้อสงสัยมากมายจากประชาชนทั้งในแง่ความถูกต้องทางวิชาการและความโปร่งใสของรัฐบาลและผู้เกี่ยวข้อง ซ้ำแล้วการดำเนินการจัดหาวัคซีนยังเป็นไปอย่างล่าช้าและไม่เป็นไปตามแผนที่ได้ให้คำสัญญาเอาไว้กับประชาชน ทำให้ในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพเพียงพอให้กับประชาชนทุกคน

 

แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอดและอาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ดังรายชื่อแนบ ในฐานะบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานรับมือกับวิกฤตการณ์โรคระบาดอุบัติใหม่ในครั้งนี้ จึงขอแสดงจุดยืนและเรียกร้องให้มีการจัดหาและจัดสรรวัคซีนป้องกันโรค Covid-19 ที่มีประสิทธิภาพสูงเช่น mRNA vaccine, Protein subunit vaccine เป็นต้น อันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่บ่งชี้ว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันโรค Covid-19 ได้เป็นอย่างดี ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทุกคน โดยขอเรียกร้องให้รัฐบาลและ

ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการโดยเร็วที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน รวมถึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลและผู้เกี่ยวข้องเปิดเผยขั้นตอนการจัดหาและจัดสรรวัคซีนทั้งที่ผ่านมาและที่กำลังดำเนินการอยู่ เพื่อความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนว่า การดำเนินการทั้งหมดได้ทำอย่างสุจริตและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆ โดยแท้จริง แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และอาจารย์แพทย์คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์มหาวิยาลัยมหิดล 

ทั้งนี้ ได้แนบรายชื่อแพทย์ประจําบ้าน แพทย์ประจําบ้านต่อยอด และอาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวม 604 รายชื่อ

สุดทน! หมอรพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ยื่นรายชื่อเรียกร้องวัคซีนmRNA

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด