Spring News

โฆษกกองทัพเรือ แจงจัดหายุทโธปกรณ์ของกองทัพ พิจารณาอย่างถูกต้อง

22 ก.ค. 2564 เวลา 4:32 น. 4

โฆษกกองทัพเรือ เผย การจัดหายุทโธปกรณ์รายการอื่นของกองทัพ การพิจารณาอย่างถูกต้อง เปิดเผยและจำเป็น ยก ยูเอวี หนุนภารกิจลาดตระเวณ 2 ฝั่งทะเล ปฏิบัติการบนอากาศได้นาน และประหยัดงบ วอนอย่านำไปสร้างความเข้าใจผิด แตกแยกในสังคม และพิจารณาด้วยเหตุผล

พลเรือเอก เชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือ ชี้แจงถึงแนวทางการจัดหายุทโธปกรณ์ของกองทัพเรือที่ปรากฏรายการต่างๆ ตามการพิจารณางบประมาณอยู่ในขณะนี้ ว่า รายการต่างๆ ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาโดยละเอียด อย่างถูกต้อง เปิดเผย และเป็นไปตามแนวคิดที่มีความจำเป็นตามยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือในการป้องกันประเทศและอธิปไตยทางทะเล การรักษาความมั่นคง และผลประโยชน์ของชาติทางทะเลของไทย ซึ่งกองทัพเรือต้องรับผิดชอบพื้นที่สองฝั่งทะเล อาณาเขตทางทะเลประมาณ 323,388.32 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 60 ของอาณาเขตทางบกที่มีเนื้อที่อยู่ประมาณ 513,115 ตารางกิโลเมตร ซึ่งต้องจัดกำลังทางเรือและอากาศยาน ปฏิบัติการในพื้นที่รับผิดชอบตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ไม่มีวันหยุด เพื่อลาดตระเวนเฝ้าตรวจ รวมทั้งช่วยเหลือประชาชนในทะเลและเกาะแก่งต่างๆ ทั้งฝั่งอ่าวไทย และฝั่งอันดามัน เพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์ในทะเล จะทำให้เรือและอากาศยานสามารถปฏิบัติการได้อย่างทันท่วงที

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

ทั้งนี้ สถานภาพของเรือและอากาศยานของกองทัพเรือ ที่ต้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องในการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจในทะเล มีผลการเสื่อมสภาพและสึกหรอมากกว่าปกติ ซึ่งมีผลต่ออายุการใช้งานของยุทโธปกรณ์ของกองทัพเรือ อีกทั้งเรือและอากาศยานส่วนใหญ่ก็มีอายุการใช้งานเกินเกณฑ์กำหนด รวมทั้งงบประมาณด้านปฏิบัติการของเรือรบและอากาศยานที่มีนักบินที่ได้รับแต่ละปีมีจำนวนจำกัด จึงส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติการโดยตรง ซึ่งการใช้อากาศยานไร้คนขับ (UAV) สามารถสนับสนุนการลาดตระเวนตรวจการณ์ของเรือรบและอากาศยานที่มีนักบิน ทั้งด้านอ่าวไทยและทะเลอันดามัน เข้าถึงพื้นที่ปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็ว และสามารถปฏิบัติการบนอากาศได้อย่างยาวนานมากยิ่งขึ้น และช่วยประหยัดงบประมาณ รวมทั้งยังเป็นการใช้บุคลากรที่เป็นนักบิน ช่างเครื่อง และสิ่งอำนวยความสะดวกน้อยกว่าอากาศยานที่ใช้นักบิน อันเป็นการลดความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ได้ ดังนั้นทุกรายการที่เสนอไปมีเหตุผลที่เหมาะสมรองรับการจัดหาดังกล่าว 

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีการระบาดของโควิด-19 ประเทศมีภาระด้านงบประมาณค่าใช้จ่ายที่จะต้องรับมือ กองทัพเรือจึงได้ขอเลื่อนโครงการจัดหาเรือดำน้ำลำที่ 2 และ 3 ออกไปก่อน แต่ในส่วนของยุทโธปกรณ์อื่นๆ ที่เหลือ ยังคงมีความจำเป็น เพราะเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำให้การปฏิบัติงานในทะเล เพื่อรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวมทั้งผลกระทบต่ออธิปไตยของชาติทางทะเล มีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นขอให้ทุกฝ่าย อย่าได้นำการทำหน้าที่และความจำเป็นเหล่านี้ ไปสร้างความเข้าใจที่ผิด หรือสร้างความแตกแยกในสังคม  เพราะความจำเป็นดังกล่าวอยู่บนพื้นฐานที่ไม่กระทบต่อภาระจำเป็นที่มีอยู่ หากทุกฝ่ายได้พิจารณารายละเอียดด้วยเหตุและผล มีความเป็นธรรมจากจิตใจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด