Spring News

ผู้ว่าฯภูเก็ต ยัน ห้ามเข้าจังหวัด ทางบก-น้ำ-อากาศ ไม่ปิด ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์

30 ก.ค. 2564 เวลา 2:07 น. 1

ผู้ว่าฯภูเก็ต ยันไม่ได้ปิด "ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์" เพียงประกาศยกระดับการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ห้ามบุคคล-ผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกประเภทเข้าทั้งทางบก ทางน้ำและทางอากาศ ยกเว้น12กรณี มีผลวันที่3-16ส.ค.นี้ 

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า การออกคำสั่งประกาศจังหวัดภูเก็ตล่าสุดเมื่อวันที่29กรกฏาคมที่ผ่านมาเรื่องยกระดับมาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่จะมีผลตั้งแต่วันที่3 - 16 สิงหาคม 2564

โดยห้ามบุคคล-ผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกประเภทเข้าภูเก็ตทั้งทางบก ทางน้ำและช่องทางภายในประเทศ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ยกเว้น12กรณี เป็นการยกระดับมาตรการการคัดกรองคนเดินทางในประเทศเข้าพื้นที่ภูเก็ตให้เข้มข้นขึ้น และจะไม่มีผลกับโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์หรือไม่ได้ปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์แต่อย่างใด

โดยนักท่องเที่ยวภายใต้โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ยังคงเดินทางเข้า-ออกภูเก็ตได้ปกติตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้ แต่ที่เราต้องออกประกาศที่เข้มข้นขึ้นก็เพื่อประคองให้ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เดินต่อไปได้ เนื่องจากขณะนี้ภูเก็ตพบการติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ในพื้นที่มากขึ้น

 

อย่างเมื่อวันที่29ก.ค.ที่ผ่านมาอยู่ที่50คน ซึ่งการติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในประเทศที่ตอนแรกอาจยังตรวจไม่พบเชื้อแต่มาแสดงอาการเมื่ออยู่ในภูเก็ตแล้วทำให้เราต้องตรวจเชิงรุกเต็มที่ และควบคุมการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้น

ผู้ว่าฯภูเก็ต ยัน ห้ามเข้าจังหวัด ทางบก-น้ำ-อากาศ ไม่ปิด ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์

ขณะที่ในส่วนของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาแล้วกว่า12,200คนพบมีการติดเชื้อเพียง29คนเท่านั้นและเป็นการติดเชื้อในกลุ่มเดียวกันและอยู่ในพื้นที่กักตัวและเข้ารักษาตัวซึ่งตรงนี้เราควบคุมได้ว่าไม่ได้แพร่เชื้อออกมาข้างนอก แต่ในส่วนของการเดินทางในประเทศถ้ายังปล่อยให้เดินทางเข้ามาอย่างปัจจุบัน ภูเก็ตจะคุมการติดเชื้อได้ยาก จึงต้องออกประกาศห้ามดังกล่าวเพื่อคุมการเดินทางในประเทศให้มีการ เดินทางเข้ามาได้เฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น

ด้านนายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) กล่าวว่าประกาศมาตรการคัดกรองการเดินทางเข้าภูเก็ตที่จะมีผลยังคับใช้ตั้งแต่วันที่3-16ส.ค.นี้จะไม่กระทบนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศในโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ แต่อาจมีผลกับคนไทย และ Expats หรือชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักนอกภูเก็ต ซึ่งจะเกิดความไม่สะดวกในการเดินทางเข้าภูเก็ต และการยกระดับดังกล่าวก็เพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดในภูเก็ตให้เต็มที่ขึ้น

สำหรับสาระสำคัญของประกาศ ยกระดับมาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต มีดังนี้

ผู้ว่าฯภูเก็ต ยัน ห้ามเข้าจังหวัด ทางบก-น้ำ-อากาศ ไม่ปิด ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์

1. ห้ามบุคคลและผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกประเภทเข้าจังหวัดภูเก็ต ทั้งทางบก (ด่านตรวจท่าฉัตรไชย) ทางน้ำ (ท่าเรือ) ทุกท่า ในจังหวัดภูเก็ต และช่องทางภายในประเทศ (ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต) เว้นแต่ เป็นบุคคล หรือผู้ขับขี่ยานพาหนะ ดังต่อไปนี้

 รถฉุกเฉินทางการแพทย์ ผู้ป่วยฉุกเฉิน กู้ชีพ กู้ภัย

 ขนส่งยา วัสดุอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ทางการแพทย์

ขนส่งสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภค สินค้าทางการเกษตร ปศุสัตว์ อาหารสัตว์

ขนส่งแก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง

 ขนส่งเงินของธนาคาร สถาบันทางการเงิน

 ขนส่งพัสดุและสิ่งพิมพ์

ผู้มีความจำเป็นในการเดินทางออกทางช่องทางระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (ต้องมีตั๋วโดยสาร ของวันที่เดินทาง เท่านั้น)

ผู้ที่ได้รับคำสั่งหรือมีหนังสือมอบหมายจากต้นสังกัดให้ปฏิบัติหน้าที่ในด้านการป้องกันและควบคุมโรคในจังหวัดภูเก็ต

ผู้ที่ได้รับคำสั่งจากส่วนราชการให้ไปหรือมาปฏิบัติภารกิจจำเป็นเร่งด่วนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

ผู้ที่มีนัดหมายตามกระบวนการพิจารณาในชั้นศาล พนักงานอัยการ หรือพนักงานสอบสวน ซึ่งต้องมีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจนว่าหากเลื่อนเวลานัดหมายดังกล่าวจะทำให้กระบวนการพิจารณาเสียหายอย่างร้ายแรง หรือมีนัดหมายการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ มิฉะนั้นจะเกิดความเสียหายแก่คู่กรณีหรือส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างยิ่ง

 ขนส่งวัสดุก่อสร้าง เครื่องจักร และอะไหล่ที่ใช้ในการซ่อมบำรุง เฉพาะที่ใช้ในการดำเนินการโครงการเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัย หรือโครงการของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหรือกรณีจำเป็นเร่งด่วน

กรณีอื่นใดซึ่งมีปัญหาในทางปฏิบัติที่ต้องวินิจฉัยสั่งการ ให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์ประจำด่านตรวจภูเก็ตเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาเป็นรายกรณี

ผู้ว่าฯภูเก็ต ยัน ห้ามเข้าจังหวัด ทางบก-น้ำ-อากาศ ไม่ปิด ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์

โดยผู้ได้รับการยกเว้นตามกรณีดังกล่าวข้างต้น ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ชนิดซิโนแวค (Sinovac), ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) ครบ 2 เข็ม หรือซิโนแวค (Sinovac) เข็ม 1 แอสตราเซนิกา (AstraZeneca) เข็ม 2 หรือได้รับวัคซีนชนิดแอสตราเซนิกา (AstraZeneca), ไฟเซอร์ (Pfizer) , โมเดอร์นา (Moderna), จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน (Johnson and Johnson) จำนวน 1 เข็ม มาแล้วเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน หรือเป็นผู้ที่หายจากอาการป่วยด้วยโรคโควิด - 19 มาแล้วไม่เกิน 90 วัน และ ต้องได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด - 19 ด้วยวิธีการ RT - PCR หรือวิธีการ Antigen Test มาจากนอกพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนการเดินทางถึง

 2. กรณี นักเรียนนักศึกษาอายุไม่ถึง 18 ปี ที่ไม่สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ได้และมีความจำเป็นต้องเดินทางผ่านเข้า – ออกจังหวัดภูเก็ตเพื่อการเรียนการศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาหรือศึกษาธิการจังหวัดออกบัตรประจำตัวเป็นรูปแบบเดียวกัน แสดงต่อเจ้าหน้าที่เมื่อเดินทางผ่านเข้า – ออกจังหวัดภูเก็ต และให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตทำการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ด้วยวิธีการ RT - PCR และออกใบรับรองการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ให้มีผลใช้ได้ครั้งละไม่เกิน 1 เดือน

 3. กรณีผู้มีนัดหมายฉีดวัคซีนโควิด - 19 เข็มที่ 2 (ต้องมีใบนัดหมายการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ที่จังหวัดภูเก็ต) และต้องได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด - 19 ด้วยวิธีการ RT - PCR หรือวิธีการ Antigen Test มาจากนอกพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนการเดินทางถึง

ผู้ว่าฯภูเก็ต ยัน ห้ามเข้าจังหวัด ทางบก-น้ำ-อากาศ ไม่ปิด ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์

4. ต้องดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” บนสมาร์ทโฟน และยินยอมเปิดแชร์ตำแหน่งที่ตั้ง (Location) ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ต

5. แสดงเอกสารหลักฐานข้างต้น ต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก่อนเข้าจังหวัดภูเก็ต

6. การใช้เส้นทางคมนาคมและการตรวจคัดกรองการเดินทาง ผ่านทางด่านตรวจท่าฉัตรไชย ห้ามบุคคลและยานพาหนะทุกประเภทเข้าจังหวัดภูเก็ต ระหว่างเวลา 23.00 นาฬิกา ถึงเวลา 04.00 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น ยกเว้น เมื่อมีความจำเป็นเร่งด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ