svasdssvasds

ครม.เยียวยาลูกจ้าง-เจ้าของกิจการ เพิ่มเป็น 2 เดือน ใน 13 จังหวัดสีแดงเข้ม

ครม.เยียวยาลูกจ้าง-เจ้าของกิจการ เพิ่มเป็น 2 เดือน ใน 13 จังหวัดสีแดงเข้ม

ครม. เห็นชอบเยียวยาผู้ประกอบการและลูกจ้าง มาตรา 33 ในพื้นที่สีแดงเข้มรวม 29 จังหวัด โดยกลุ่มแรก 13 จังหวัดได้เพิ่มอีก 1 เดือน

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมผ่านระบบ Video Conference ณ ห้อง PMOC ชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล โดยวันนี้ คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกอบการและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่สีแดงเข้ม

ทั้งนี้การเยียวยาดังกล่าว เนื่องจากได้รับผลกระทบจากคำสั่งข้อกำหนดออกตามความมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 30 ขยายจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) เป็น 29 จังหวัด

ผู้ได้รับการเยียวยา แบ่งเป็น ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จำนวน 360,000 คน และผู้ประกอบการ 30,000 ราย รวมทั้งได้พิจารณาเยียวยา 13 จังหวัดเดิม อีก 1 เดือน (กรกฎาคมและสิงหาคม) โดยใช้เงินงบประมาณจาก พ.ร.ก.กู้เงิน เพิ่มเติม 5 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นอีก 30,000 ล้านบาท รวมวงเงินที่ใช้จำนวน 60,000 ล้านบาท 

สำหรับจังหวัดสีแดงเข้มกลุ่มแรก 13 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพฯ, พระนครศรีอยุธยา,  นครปฐม, นนทบุรี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, ปทุมธานี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา และสงขลา

related