svasdssvasds

"สุพัฒนพงษ์" ขึ้นปาฐกถาพิเศษเปิดงาน Virtual Forum Thailand Next#1

"สุพัฒนพงษ์" ขึ้นปาฐกถาพิเศษเปิดงาน Virtual Forum Thailand Next#1

"สุพัฒนพงษ์" รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พลังงาน เปิดงานสัมมนา Virtual Forum Thailand Next#1 หวังผู้ประกอบการไทยลงทุนเพิ่มเติม ต่อยอดด้านนวัตกรรม สร้างโอกาสหลังโควิด19

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พลังงาน ขึ้นกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ "Innovation Beyond Business โอกาสนวัตกรรมเศรษฐกิจ" ในงานสัมมนา Virtual Forum Thailand Next#1 ว่า การพัฒนานวัตกรรมมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศ รวมถึงการรับมือกับโควิด19 ที่เกิดขึ้น เห็นได้จากตัวอย่างในชาติตะวันตกที่มีความรู้เรื่องนวัตกรรม มีการสั่งสมองค์ความรู้ทางการแพทย์ และวิทยาศาสตร์มาอย่างยาวนาน สามารถผลิตวัคซีนสำหรับโควิด19 ในระยะเวลาเพียง 1 ปี จากแต่ก่อนที่ต้องใช้เวลากว่า 8 ปี

แม้ประเทศไทยยังไม่มีการสะสมองค์ความรู้ที่เป็นนวัตกรรมมากนัก ที่ผ่านมาการลงทุนของภาคเอกชนมีมาอย่างต่อเนื่องและมีการลงทุน ช่วยให้เศรษฐกิจไทยเติบโตจนมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของอาเซียน

ด้านนวัตกรรมจากการลงทุนทางตรงของต่างประเทศ (FDI) มีไม่มากนัก ก่อนหน้านี้ระดับของ FDI ต่อจีดีพีของไทยอยู่ที่ 1-2% ของจีดีพีเท่านั้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้ลงทุนอย่างต่อเนื่องด้านโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการสื่อสาร รวมถึงด้านอื่นๆ เพื่อให้เกิดการลงทุนเพิ่มเติมของภาคเอกชนทั้งในประเทศและนอกประเทศ 

ขณะที่การปรับตัวเรื่องภาคส่วนต่างๆ ของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวหลังโควิด19 ในเรื่องของการเปิดรับนักท่องเที่ยวในปริมาณที่ลดลงเน้น แต่เน้นคุณภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมด้วยระบบสาธารณสุขที่มีการรองรับอย่างดี จะช่วยให้ประเทศไทยสามารถใช้การธุรกิจการท่องเที่ยวในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สำหรับการเปิดรับนักลงทุนที่รัฐบาลพยายามเตรียมความพร้อมที่จะรับการลงทุนจากต่างประเทศนั้น ได้เตรียมความพร้อมโครงการต่างๆ ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่มีการสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องเช่น เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) หรือ  เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand) หรือ "EECd" ที่จะช่วยสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจและการพัฒนานวัตกรรม

ท้ายสุดนี้ ยังมีนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก คือ การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดร์ออกไซด์ อันเป็นส่วนหนึ่งของก๊าซเรือนกระจก ให้เป็นสังคมคาร์บอนต่ำ ซึ่งจะมีการลงทุนของบริษัทขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางนี้เช่นรถยนต์ไฟฟ้า (EV) และสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

related