Spring News

ส่องเทรนด์ ‘ธุรกิจใหม่หลังโควิด-19’ จะต้องมีรู้นวัตกรรมอะไรบ้าง ?

21 ส.ค. 2564 เวลา 6:45 น. 844

โควิด-19 คือตัวเร่งปฏิกิริยาต่าง ๆ มากมาย หนึ่งในนั้น คือ การพัฒนานวัตกรรมใหม่เพื่อการทำธุรกิจในโลกแห่งอนาคต ดังนั้นผู้ประกอบการควรจะต้องรู้เทรนด์นวัตกรรมใหม่ พร้อมนำไปต่อยอดปฏิบัติ ติดตามเรื่องนี้

หนึ่งในควันหลงในเวทีสัมมนาออนไลน์ Thailand Next  episode 1 : Innovation Beyond Business โอกาสนวัตกรรมเศรษฐกิจ ที่จัดขึ้นโดยเครือเนชั่น คือความรู้ และเทรนด์โลก เทรนด์ธุรกิจที่จะเปลี่ยนไปอย่างไรหลังจากโควิด-19 เพราะทุกวันนี้โลกของธุรกิจ การค้า การลงทุน คือสิ่งที่ผลักดันเศรษฐกิจให้เติบโต ซึ่งประเทศที่เจริญแล้วส่วนใหญ่พัฒนาเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม นำเทคโนโลยีมาปรับใช้ หรือที่เรียกว่าเศรษฐกิจดิจิทัล ทั้งนี้เพื่อให้ทันกับการแข่งขันที่สูงขึ้น ทันกับประเทศคู่แข่งอื่น ๆ ซึ่งผู้ประกอบการจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้เทรนด์ใหม่ของนวัตกรรม

เทรนด์ธุรกิจใหม่หลังโควิด ภาคธุรกิจจำเป็นต้องรู้

โดย ‘นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส’ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือเอสซีจี ได้ให้มุมมองเกี่ยวกับ5 เทรนด์ธุรกิจใหม่รับเศรษฐกิจนวัตกรรมหลังโควิด-19 ว่า อยากแนะนำภาคธุรกิจควรที่จะใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการทำธุรกิจมากขึ้น พร้อมใช้ควบคู่ไปกับความเร็วในการปรับตัวเอง รวมไปจนถึงการสร้างโอกาสในภาวะวิกฤตด้วย ดังนั้นผู้ประกอบการที่จะทำธุรกิจในยุคดิจิทัลจะต้องเรียนรู้ และปรับตัวเองให้ทันนวัตกรรม เทคโนโลยีอย่างมาก

ทั้งนี้ยังมองอีกว่านวัตกรรมจะก่อให้เกิดแนวโน้มทางธุรกิจที่สำคัญ 5 เทรนด์ธุรกิจใหม่หลังโควิด-19 ที่ควรรู้ และเข้าใจ พร้อมนำไปต่อยอดปฏิบัติเพื่อให้ธุรกิจ หรือองค์กรก้าวให้ทัน หรือให้สอดรับเศรษฐกิจนวัตกรรมหลังโควิด-19  เพราะเชื่อว่าแต่ละองค์กรก็จะเร่งสปีดตัวเองเช่นกัน โดย 5เทรนด์ธุรกิจใหม่หลังโควิดที่ควรรู้ มีดังนี้

เปิด 5 เทรนด์ธุรกิจที่กำลังมาแรงในอนาคต

ส่องเทรนด์ ‘ธุรกิจใหม่หลังโควิด-19’ จะต้องมีรู้นวัตกรรมอะไรบ้าง ?

1.มีการใช้เทคโนโลยีทำธุรกิจมากขึ้น

เชื่อว่าองค์กรต่าง ๆ จะมีการปรับใช้เทคโนโลยีเข้ากับธุรกิจ โดยการพัฒนารูปแบบการทำธุรกิจด้วยดิจิทัลควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าเพื่อให้สามารถตอบโจทย์ได้อย่างตรงจุด

2.ใช้นวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิต

เพราะการใช้ชีวิตผู้คนจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป จะมีบางธุรกิจที่จะใช้เทคโนโลยีเข้าไปตอบโจทย์ความต้องการของผู้คนหลังโควิด-19 ไม่ระบาดแล้ว

3.ใช้นวัตกรรมบริการด้านสุขภาพ

ทั้งนี้เชื่อว่าบทเรียนโควิด-19 ในครั้งนี้ จะทำให้บริการด้านสุขภาพ โรงพยาบาลต่าง ๆ หันมาใช้นวัตกรรมในการช่วยในการทำงานยิ่งขึ้นไป

4.ใช้นวัตกรรมทำเกษตรสมัยใหม่

ไม่เพียงแต่ธุรกิจอื่น ๆ ที่จะต้องใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม เข้ามาช่วยในการทำงานต่อจากนี้ไป คาดว่าวงการเกษตรสมัยใหม่ ก็จะหันมาใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเช่นกัน

5.ธุรกิจใช้นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม พลังงานสะอาด มากขึ้น

อย่างไรก็ตามจากนี้ไปเชื่อว่าทุกภาคธุรกิจจะถูกปรับเปลี่ยนโดยอัตโนมัติให้เข้าสู่การใช้พลังงานสะอาด  การบริหารจัดการองค์กร  พนักงาน และซัพพายเชนที่เกี่ยวข้อง ผลักดันสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนการบริหารจัดการของเสีย  การรีไซเคิล

โลกธุรกิจยุคใหม่จำเป็นที่ต้องขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โลกธุรกิจยุคใหม่จำเป็นที่ต้องขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• บทเรียนโควิด-19 จุดเปลี่ยนไทยต้องพัฒนานวัตกรรม รับเศรษฐกิจดิจิทัล  

• สัมมนาออนไลน์ Thailand Next episode 1 : Innovation Beyond Business โอกาสนวัตกรรมเศรษฐกิจ

• แบรนด์ด็อกเตอร์ เจล ดึงผลงานวิจัยสวทช. ต่อยอดสินค้านวัตกรรมดูแลดวงตา

4 ปัจจัยนวัตกรรมสมัยใหม่ช่วยอะไรธุรกิจ ?

ส่วนมุมมองของ ‘นางสาวปฐมา จันทรักษ์’ รองประธานด้านการขยายธุรกิจในกลุ่มประเทศอินโดจีนและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด  ให้ความเห็นว่า โควิด-19 คือตัวเร่งให้องค์กรเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลทำให้ไทย หรือองค์กร มีความต้องการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม มาช่วยให้เดินหน้าก้าวผ่านวิกฤตไปได้ โดยมองว่า AI เทคโนโลยี ไม่ได้เข้ามาแทนคนแต่จะเข้ามาทำงานร่วมกับคนที่มีความฉลาดมากขึ้น พร้อมกันนี้ได้แนะนำว่าองค์กรธุรกิจควรนำนวัตกรรมมาใช้ภาตใต้ 4 ปัจจัยหลักดังนี้

-นวัตกรรมช่วยลดต้นทุนการผลิต

-นวัตกรรมช่วยคนทำงานที่บ้านได้

-นวัตกรรมช่วยไซเบอร์ซิเคียวริตี้ได้

-นวัตกรรมช่วยเชื่อมข้อมูลระหว่างผู้ซื้อ ผู้ขาย ได้

ขณะที่ ‘ดร.สาธิต วิทยากร’ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริมว่า วงการแพทย์ในอนาคตจำเป็นอย่างมากที่จะต้องพึ่งพาเทคโนโลยี ดิจิทัลสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการรักษา การอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย การรักษาผ่านเทเล เมดิซีน,  เวอร์ชวล ฮอทพิทอล, โรงพยาบาลสนาม, แลป เอ็กซ์เรย์ ที่ทุกวันนี้ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล

พร้อมกันนี้บริษัทยังเดินหน้าดิจิทัลทรานฟอร์เมชั่น ซึ่งถือว่าเป็นตัวอย่างของการนำนวัตกรรมมาใช้ในยุคนี้ เช่น การทำแอปพลิเคชัน ฮอทพิเทล  แล็ปเอ็กซ์เรย์ ซึ่งทุกอย่างทำขึ้นได้ผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยมีเป้าหมายก้าวสู่ 4.0 เฮลท์แคร์แพลตฟอร์ม ทั้งหมดคือเรื่องราวที่เก็บมาฝากเพื่อให้ได้เห็นเทรดน์ใหม่ ๆ ของนวัตกรรมที่จะเข้ามามีบทบาทต่อการทำธุรกิจในอนาคต !

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ