Spring News

รู้หรือไม่ บนเสาไฟฟ้า มีสายอะไรบ้างนะ ?

26 ส.ค. 2564 เวลา 9:27 น. 87

เกร็ดน่ารู้จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) แนะนำสายต่างๆ ที่อยู่บนเสาไฟฟ้า แบ่งได้ทั้งหมด 3 ประเภทจากระดับการวางสาย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) แนะนำสายต่างๆ ที่อยู่บนเสาไฟฟ้า มี 3 ชั้น ดังนี้

 1. สายที่อยู่แถวบนสุดเป็นสายไฟฟ้าแรงสูง 22,000 โวลต์ ติดตั้งอยู่สูงจากพื้นดิน ประมาณ 10
 2. สายแถวกลางเป็นสายไฟฟ้าแรงต่ำ 230 หรือ 400 โวลต์ คือสายไฟที่ต่อโยงไว้จ่ายไฟเข้าบ้านเรือนประชาชนทั่วไป
 3. สายแถวที่สามหรือแถวล่างสุดเป็นสายหลายๆ เส้นขดกันจำนวนมากคือ สายสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งประกอบด้วย
  - สายออพติกไฟเบอร์ คือสายอินเทอร์เน็ต
  - สายเคเบิลโทรศัพท์
  - สายเคเบิลทีวี
  - สายควบคุมสัญญาณจราจร
  - สายสื่อสารกล้องวงจรปิด เป็นต้น ซึ่งจะพาดสายอยู่ในระดับเดียวกัน

รู้หรือไม่ บนเสาไฟฟ้า มีสายอะไรบ้างนะ ?

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

หากประชาชนพบเห็นสายไฟชำรุด ขอให้หลีกเลี่ยงอย่าเข้าใกล้กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่อยู่ในพื้นที่ หรือ โทร 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง หรือหากเป็นสายสื่อสารสามารถแจ้งได้ที่ กสทช. โทร 1200

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ