Spring News

กองทัพบก แจ้งเคลื่อนย้ายกำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ และยานพาหนะ 30 ส.ค. - 3 ก.ย. 64

29 ส.ค. 2564 เวลา 4:40 น. 258

กองทัพบก (ทบ.) แจ้ง เคลื่อนย้ายกำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ และยานพาหนะ เพื่อไปทำการฝึก ตั้งแต่วันที่ 30 ส.ค. - 3 ก.ย.64

กองทัพบก ขอแจ้งการเคลื่อนย้ายกำลังพล "อาวุธยุทโธปกรณ์" และยานพาหนะ ของกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 รักษาพระองค์ เพื่อออกทำการฝึก เป็นหน่วยกองร้อยทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ประจำปี 2564 ณ พื้นที่ฝึกศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี (ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19)

ในวันที่ 30 ส.ค. 64 เวลา 05.00 น. เคลื่อนย้ายทางรถไฟจาก กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 รักษาพระองค์ – สถานีรถไฟย่านสินค้าพหลโยธิน – สถานีรถไฟบ้านป่าหวาย ปลายทาง พื้นที่ฝึกศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี และเคลื่อนย้ายกลับ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 รักษาพระองค์ ตามเส้นทางเดิม ในวันที่ 3 ก.ย. 64 เวลา 20.00 น.

จึงขอแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก

กองทัพบก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ