Spring News

รพ.สวรรค์ประชารักษ์ แจงปมเอกสารการตายคดี "ผู้กำกับโจ้" จากพิษแอมเฟตามีน

30 ส.ค. 2564 เวลา 6:27 น. 4.0k

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ แถลงการณ์ กรณีสันนิษฐานว่าพิษจากสารแอมเฟตามีน พร้อมแจงรายละเอียดไทม์ไลน์การดำเนินการชันสูตรศพผู้ต้องหาคดี "ผู้กำกับโจ้" ก่อนนำผลส่งมอบพนักงานสอบสวนคดีในวันนี้

30 ส.ค.84 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ แถลงการณ์ เรื่องการออกหนังสือรับรองการตาย กรณี สันนิษฐานว่าพิษจากสารแอมเฟตามีน ฉบับที่ ๒ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และขอชี้แจง เพิ่มเติมดังต่อไปนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

1. ผู้เสียชีวิตได้รับการส่งตัวจากโรงพยาบาลเอกชนมายังโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 19.20 น. ด้วยอาการไม่รู้สึกตัว ใส่ท่อช่วยหายใจ และได้รับการทำCPR มา 1 ครั้ง ประวัติการเจ็บป่วยได้จากใบส่งตัวของโรงพยาบาลเอกชนและตำรวจผู้นำส่ง ส่วนญาติที่ติดต่อได้คือ บิดา ซึ่งไม่สามารถให้ข้อมูลการ
เจ็บป่วยครั้งนี้ได้
2. โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ให้การดูแลรักษา ผู้เสียชีวิต ตามมาตรฐานวิชาชีพทุกขั้นตอน จนกระทั่งเสียชีวิตในวันที่ 6 สิงหาคม2564เวลา 13.20 น.
3. หลังเสียชีวิตได้ทำการชันสูตรพลิกศพ โดยแพทย์นิติเวช โรงพยาบาลสวรรค์ ประชารักษ์ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00น. เนื่องจากต้องรอผลตรวจโควิด ผลการผ่าศพเบื้องต้น การตรวจคัดกรองปัสสาวะพบสารเมทแอมเฟตามีนและสารแอมเฟตามีน โดยลงสาเหตุการตายเบื้องต้นในหนังสือรับรองการตาย ( ท.ร.๔/๑)สันนิษฐานว่าพิษจากสารแอมเฟตามีน ซึ่งเป็นไปตามหลักฐานที่พบในขณะนั้นและอธิบายได้ตามหลักวิชาการ (คลิปถุงคลุมศีรษะเผยแพร่วันที่ 23 สิงหาคม 2564 )
4. การชันสูตรพลิกศพเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและดำเนินการตามมาตรฐานราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทยทุกขั้นตอน มีการรวบรวมหลักฐานรวมทั้งภาพถ่ายไว้ สามารถทวนสอบได้ ระยะเวลาการรายงานผลตรวจชิ้นเนื้อทางกล้องจุลทรรศน์ และผลการตรวจเลือดเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด คือประมาณ 30 วัน
5. ผลการชันสูตรพลิกศพฉบับสมบูรณ์ มีกำหนดส่งมอบให้พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีในวันที่ 30 สิงหาคม 2564
 

รพ.สวรรค์ประชารักษ์ แจงปมเอกสารการตายคดี "ผู้กำกับโจ้" จากพิษแอมเฟตามีน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ